Požiadavky na prijímacie skúšky Bc. 2021

POŽIADAVKY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY

na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre
bakalárske štúdium denné

  Študijne programy s talentovou skúškou
SaRb
HUUb učiteľstvo hudobného umenia
HUDb učiteľstvo hudobno - dramatického umenia
HUAJb učiteľstvo hudobného umenia a anglického jazyka a literatúry
HUESb učiteľstvo hudobného umenia a estetickej výchovy
HUETb učiteľstvo hudobného umenia a etickej výchovy
HUHIb učiteľstvo hudobného umenia a histórie
HUNVb učiteľstvo hudobného umenia a náboženskej výchovy
HUNJb učiteľstvo hudobného umenia a nemeckého jazyka a literatúry
HUPGb učiteľstvo hudobného umenia a pedagogiky
HUPSb učiteľstvo hudobného umenia a psychológie
HURJb učiteľstvo hudobného umenia a ruského jazyka a literatúry
HUSJb učiteľstvo hudobného umenia a slovenského jazyka a literatúry
HUSPb učiteľstvo hudobného umenia a španielskeho jazyka a literatúry
HUTJb učiteľstvo hudobného umenia a talianskeho jazyka a literatúry
HUTEb učiteľstvo hudobného umenia a techniky
HUVOb učiteľstvo hudobného umenia a výchovy k občianstvu
HUVUb učiteľstvo hudobného umenia a výtvarného umenia
   
TVAJb učiteľstvo telesnej výchovy a anglického jazyka a literatúry
TVESb učiteľstvo telesnej výchovy a estetickej výchovy
TVETb učiteľstvo telesnej výchovy a etickej výchovy
TVFJb učiteľstvo telesnej výchovy a francúzskeho jazyka a literatúry
TVHIb učiteľstvo telesnej výchovy a histórie
TVHUb učiteľstvo telesnej výchovy a hudobného umenia
TVNVb učiteľstvo telesnej výchovy a náboženskej výchovy
TVNJb učiteľstvo telesnej výchovy a nemeckého jazyka a literatúry
TVPGb učiteľstvo telesnej výchovy a pedagogiky
TVPSb učiteľstvo telesnej výchovy a psychológie
TVRJb učiteľstvo telesnej výchovy a ruského jazyka a literatúry
TVSJb učiteľstvo telesnej výchovy a slovenského jazyka a literatúry
TVSPb učiteľstvo telesnej výchovy a španielskeho jazyka a literatúry
TVTJb učiteľstvo telesnej výchovy a talianskeho jazyka a literatúry
TVTEb učiteľstvo telesnej výchovy a techniky
TVVOb učiteľstvo telesnej výchovy a výchovy k občianstvu
TVVUb učiteľstvo telesnej výchovy a výtvarného umenia
   
VEdb Výtvarná edukácia  

Pomienky prijatia

 späť