AIS

Aký máte problém? 127737 
0 AIS nereaguje správne, nejde tlač →  test prehliadača    
1 zápis predmetov - pridať predmet do zápisného listu    
2
- info pre študijný program PEP,
- info pre predmet  KPG/bUZ01/15 Teoretické základy pedagogiky
- pozrieť/vytlač rozvrh  
3 prihlásiť sa na skúšku* - aké mám hodnotenie  
    priebežné hodnotenie
   
4 prihlásiť na záverečnú prácu* - vytlač zadanie práce    
    - vložiť záverečnú prácu*    
    - pozrieť/tlačiť posudok    
    - vložiť písomnú prácu (DS.)    
5 prihlásiť sa na štátnu skúšku/obhajobu* (zaradenie, obsahovú náplň...)     
6 vytvoriť zápisný list na ďalší rok* (len do ďalšieho roku)    
7 "elektronický" zápis * (len ak je požadované) (potvrdiť záujmu pokračovať)    
8
pozrieť školné, poplatky (tlač príkazu na úhradu)
neuhradené poplatky v AIS    
9
skontrolovať si priebeh štúdia (pre končiacich študentov)    
10
pozrieť vážený priemer, hodnotenie predmetov      
11
vytlačiť potvrdenie o návšteve školy      
12 prečítať si správy v AIS      
13  vyplniť dotazník*      
  používať elektronickú nástenku  komunikácia k predmetu    
  prihlásiť na slávnosť štúdia (imatrikulácia...)      
14 pozrieť si študijný plán (podprogram, program)       

 *je možné len v stanovených intervaloch harmonogramom akademického roka (sledujte oznamy).
Ak vám chýba ďalší návod, alebo by ste návod vedeli vylepšiť napíšte administrátorovi  (na komunikáciu používajte študentský mail). 
Pre správne používanie AIS je dôležité poznať Študijný poriadok a Harmonogram akademického roka.
Po načítaní PDF stlačte klávesu (F5)
 
 
photo

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem