AIS

Aký máte problém? 127737 

0 AIS nereaguje správne, nejde tlač →  test prehliadača    
1 zápis predmetov - pridať do zápisného listu*  - vytlačiť výkaz o štúdiu*   youtube
2 prihlásiť na rozvrh* - pozrieť/vytlačiť svoj rozvrh  
3 prihlásiť na skúšku* - pozrieť aké mám hodnotenie youtube
    pozrieť priebežné hodnotenie predmetov    
4 prihlásiť na záverečnú prácu* - vložiť záverečnú prácu do AIS*    
    - pozrieť/tlačiť posudok    
5 prihlásiť sa na štátnu skúšku* (pozrieť si dátum zaradenia, Obsahovú náplň...)     
6 vytvoriť zápisný list na ďalší rok* (len v pred/zápise do nasledujúceho ročníka)    
7 elektronický zápis *( do ďalšieho ročníka)    
8
pozrieť školné a tlač príkazu na úhradu  vid. neuhradené poplatky    
9
skontrolovať si priebeh štúdia (najmä pre končiacich študentov)    
10
pozrieť vážený priemer, hodnotenie predmetov      
11
pozrieť si údaje o študentovi (osobné údaje, adresy, účty, štúdium, prihlášky)    
12 prečítať si správy v AIS      
13
 vyplniť dotazník*      
  používať elektronickú nástenku  komunikácia vyučujúch so študentami predmetu    
  prihlásiť na slávnosť štúdia (imatrikulácia...)      
 14 pozrieť si študijný plán (podprogram, program)       


*je možné len v stanovených intervaloch (sledujte oznamy)

Ak vám chýba ďalší návod, alebo by ste návod vedeli vylepšiť napíšte administrátorovi AIS -  (na komunikáciu používajte študentský mail). 

Pre správne používanie AIS je dôležité poznať Študijný poriadok a Harmonogram akademického roka.
 
 
AIS si mozete prepnúť vpravo hore do "Univerzalneho zobrazenia" - staršie zobrazenie.
 
Snímkaphoto

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem