Chceš sa dozvedieť viac
o možnostiach štúdia
na našej fakulte?
 
17. februára 2022 DOD

 

 

 

 

Prihláška

 

 

 

Hodnotenie vzdelávania

Dotazník pre študentov

 

 PRAX V CENTRE farba

AIS

Aký máte problém? 127737 
0 AIS nereaguje správne, nejde tlač →  test prehliadača    
1 zápis predmetov -  pridanie do zápisného listu    
2
- !!! info: študijný program PEP,
- !!! info: predmet  KPG/bUZ01/15 Teoretické základy pedagogiky
- pozrieť/tlač rozvrh  
3 prihlásiť sa na skúšku*  
4 prihlásiť na záverečnú prácu* - vložiť písomnú prácu k dizertačnej skúške (III. st)    
5 prihlásiť sa na štátnu skúšku/obhajobu*  (zaradenie, obsahovú náplň...)     
6 vytvoriť zápisný list na akademický rok*  (len do ďalšieho roku)    
7  (potvrdiť záujem pokračovať)    
8
pozrieť školné, poplatky (tlač príkazu na úhradu)
 neuhradené poplatky v AIS    
9
skontrolovať si priebeh štúdia  (pre končiacich študentov)    
10
pozrieť vážený priemer, hodnotenie predmetov      
11
vytlačiť potvrdenie o návšteve školy  - zapísaní     
12 prečítať si správy v AIS      
13 vyplniť dotazník*      
  používať elektronickú nástenku   - komunikácia k predmetu    
  prihlásiť na slávnosť štúdia (imatrikulácia...)      

 


*je možné len v stanovených intervaloch harmonogramom akademického roka (sledujte oznamy).
Ak vám chýba ďalší návod, alebo by ste návod vedeli vylepšiť napíšte administrátorovi  (na komunikáciu používajte študentský mail). 
Pre správne používanie AIS je dôležité poznať Študijný poriadok a Harmonogram akademického roka.
 
 
photo

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem