AIS

Aký máte problém? 127737 
0 AIS nereaguje správne, nejde tlač →  test prehliadača    
1 pridať predmety do zápisného listu    
2
prihlásiť na rozvrh*  - !!!  Čítajte info pre:
- Študijný program :
- Predmet:
 
PEP, 
 
3 prihlásiť na skúšku*
 
 
4 prihlásiť  na záverečnú prácu* - písomná práca k dizertačnej skúške (III. st)    
5 prihlásiť  na štátnu skúšku / obhajobu*  (zaradenie, obsahovú náplň...)     
6 vytvoriť zápisný list na akademický rok*  (do ďalšieho roku len ak sa požaduje)    
7  (do ďalšieho roku - záujem pokračovať v štúdiu)    
8
pozrieť školné, poplatky (tlač príkazu)
 neuhradené poplatky v AIS    
9
skontrolovať priebeh štúdia  (pre končiacich študentov)    
10
pozrieť vážený priemer, hodnotenia       
11
 - zapísaní študenti    
12 prečítať správy v AIS      
13 vyplniť dotazník*      
  používať elektronickú nástenku   - komunikácia k predmetu    
  prihlásiť na slávnosť štúdia (imatrikulácia...)    

 


*je možné len v stanovených intervaloch harmonogramom akademického roka (sledujte oznamy).
Ak vám chýba ďalší návod, alebo by ste návod vedeli vylepšiť napíšte administrátorovi  (na komunikáciu používajte študentský mail). 
Pre správne používanie AIS je dôležité poznať Študijný poriadok a Harmonogram akademického roka.
 
 
 photo

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem