AIS

Aký máte problém? 127737 

0 AIS nereaguje správne, nejde tlač →  test prehliadača    
1 zápis predmetov - pridať do zápisného listu - vytlačiť výkaz o štúdiu*   youtube
2 prihlásiť na rozvrh* - pozrieť/vytlačiť svoj rozvrh  
3 prihlásiť na skúšku* - pozrieť aké mám hodnotenie youtube
    pozrieť priebežné hodnotenie predmetov    
4 prihlásiť na záverečnú prácu* - vložiť záverečnú prácu do AIS*    
    - pozrieť/tlačiť posudok    
5 prihlásiť sa na štátnu skúšku* (pozrieť si dátum zaradenia, Obsahovú náplň...)     
6 vytvoriť zápisný list na ďalší rok* (len v pred/zápise do nasledujúceho ročníka)    
7 elektronický zápis *( do ďalšieho ročníka)    
8
pozrieť školné (tlač príkazu na úhradu)
vid. neuhradené poplatky v AIS    
9
skontrolovať si priebeh štúdia (najmä pre končiacich študentov)    
10
pozrieť vážený priemer, hodnotenie predmetov      
11
pozrieť si údaje o študentovi (osobné údaje, adresy, účty, štúdium, prihlášky)    
12 prečítať si správy v AIS      
13
 vyplniť dotazník*      
  používať elektronickú nástenku  komunikácia vyučujúch so študentami predmetu    
  prihlásiť na slávnosť štúdia (imatrikulácia...)      
 14 pozrieť si študijný plán (podprogram, program)       


*je možné len v stanovených intervaloch (sledujte oznamy)

Ak vám chýba ďalší návod, alebo by ste návod vedeli vylepšiť napíšte administrátorovi  (na komunikáciu používajte študentský mail). 

Pre správne používanie AIS je dôležité poznať Študijný poriadok a Harmonogram akademického roka.
 
 
photo

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem