AIS

Aký máte problém? 127737 
0
AIS nereaguje správne, nejde tlač → 
 
 
1
 
youtube
2 prihlásiť na rozvrh* - pozrieť/vytlačiť svoj rozvrh  
3 prihlásiť sa na skúšku* - aké mám hodnotenie youtube
    priebežné hodnotenie predmetov    
4 prihlásiť na záverečnú prácu* - vložiť záverečnú prácu do AIS*    
    - pozrieť/tlačiť posudok    
5 prihlásiť sa na štátnu skúšku* (zaradenie, obsahovú náplň...)     
6 vytvoriť zápisný list na ďalší rok* (len v pred/zápise do ďalšieho roku)    
7 "elektronický" zápis * (ak je požadované) (potvrdenie záujmu pokračovať)    
8
pozrieť školné (tlač príkazu na úhradu)
vid. neuhradené poplatky v AIS    
9
skontrolovať si priebeh štúdia (najmä pre končiacich študentov)    
10
pozrieť vážený priemer, hodnotenie predmetov      
11
     
12 prečítať si správy v AIS      
13  vyplniť dotazník*      
  používať elektronickú nástenku  komunikácia k predmetu    
  prihlásiť na slávnosť štúdia (imatrikulácia...)      
 14 pozrieť si študijný plán (podprogram, program)       


*je možné len v stanovených intervaloch (sledujte oznamy)
Ak vám chýba ďalší návod, alebo by ste návod vedeli vylepšiť napíšte administrátorovi  (na komunikáciu používajte študentský mail). 
Pre správne používanie AIS je dôležité poznať Študijný poriadok a Harmonogram akademického roka.
 
 
photo

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem