Dodatočné prijímacie konanie

na vybrané študijné programy

 

Bakalárske

Magisterské

 

 

 

Hodnotenie vzdelávania

Dotazník pre študentov

AIS

Aký máte problém? 127737 
0 AIS nereaguje správne, nejde tlač →  test prehliadača    
1 pridať predmety do zápisného listu    
2
!!!  Čítajte info pre: PEP
   
3 prihlásiť na skúšku*
 
   
4 prihlásiť  na záverečnú prácu* - písomná práca k dizertačnej skúške (III. st)    
5 prihlásiť na štátnu skúšku / obhajobu*  (zaradenie, obsahovú náplň...)    . 
6 vytvoriť zápisný list na akademický rok*   na ďalší rok ak sa požaduje a je nevytvorený    
7  (do ďalšieho roku - záujem pokračovať v štúdiu)    
8
pozrieť školné, poplatky (tlač príkazu)
 neuhradené poplatky v AIS    
9
skontrolovať priebeh štúdia  (pre končiacich študentov)    
10
pozrieť vážený priemer, hodnotenia       
11
 - zapísaní študenti    
12 prečítať správy v AIS      
13 vyplniť dotazník*      
  používať elektronickú nástenku  - komunikácia k predmetu    
  prihlásiť na slávnosť štúdia (imatrikulácia...)    

 *je možné len v stanovených intervaloch harmonogramom akademického roka (sledujte oznamy).

AIS aj v mobile 


Ak vám chýba ďalší návod, alebo by ste návod vedeli vylepšiť napíšte administrátorovi  (na komunikáciu používajte študentský mail). 
Pre správne používanie AIS je dôležité poznať Študijný poriadok a Harmonogram akademického roka.
 
 
 photo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem