Dodatočné prijímacie konanie

 

 

 

do 15.08.2020

 

 

 

Hodnotenie vzdelávania

Dotazník

 

 PRAX V CENTRE farba

AIS

Aký máte problém? 127737 
0 AIS nereaguje správne, nejde tlač →  test prehliadača    
1 zápis predmetov - pridať do zápisného listu - vytlačiť výkaz o štúdiu*  viď. 6  
2 prihlásiť na rozvrh* - pozrieť/vytlačiť svoj rozvrh  
3 prihlásiť sa na skúšku* - aké mám hodnotenie  
    priebežné hodnotenie
   
4 prihlásiť na záverečnú prácu* - vytlač si zadanie práce    
    - vložiť prácu do AIS*    
    - pozrieť/tlačiť posudok    
5 prihlásiť sa na štátnu skúšku/obhajobu* (zaradenie, obsahovú náplň...)     
6 vytvoriť zápisný list na ďalší rok* (len do ďalšieho roku) ad. 1  
7 "elektronický" zápis * (ak je požadované mailom) (potvrdenie záujmu pokračovať)    
8
pozrieť školné, poplatky (tlač príkazu na úhradu)
vid. neuhradené poplatky v AIS    
9
skontrolovať si priebeh štúdia (pre končiacich študentov)    
10
pozrieť vážený priemer, hodnotenie predmetov      
11
       
12 prečítať si správy v AIS      
13  vyplniť dotazník*      
  používať elektronickú nástenku  komunikácia k predmetu    
  prihlásiť na slávnosť štúdia (imatrikulácia...)      
 14 pozrieť si študijný plán (podprogram, program)       


*je možné len v stanovených intervaloch (sledujte oznamy)
Ak vám chýba ďalší návod, alebo by ste návod vedeli vylepšiť napíšte administrátorovi  (na komunikáciu používajte študentský mail). 
Pre správne používanie AIS je dôležité poznať Študijný poriadok a Harmonogram akademického roka.
Po načítaní PDF stlačte klávesu (F5)
 
 
photo

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem