Prihlasovanie na štúdium

 
Bakalárske štúdium štúdium
(I. vysokoškolský stupeň) do 28.02.2021 (resp.31.03.2021)
prihlaska
 
Magisterské štúdium
(II. vysokoškolský stupeň) do 30.04.2021
prihlaska 
 
Doktorandské štúdium
(III. vysokoškolský stupeň) od 01.04. do 31.05.2021
prihlaska 

Poplatok za:

- za elektronickú prihlášku UKF   25,- €

Za prihlášku plaťte bankovym prevodom (napr. internetbanking, nie poštovou poukážkou).

Platobné údaje si možete zobraziť po potvrdení prihlášky.

Banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK76 8180 0000 0070 0007 3068

SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX
zo zahraničia: BIC – Beneficiary ́s Bank Code: SUBASKBX

Variabilný symbol:
Elektronická prihláška určí variabilný symbol automaticky

Do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko uchádzača.

_____________________________________________________________________

AISPKAPP App