Prihlasovanie na štúdium

 
Bakalárske štúdium štúdium
(I. vysokoškolský stupeň) 
Možnosti štúdia
prihlaska
*Poplatok 25,- € (predpis sa vygeneruje po uložení prihlášky)
Prihlášku neposielať v papierovej forme!
Študujúci na UKF možu prihlášku uchádzača podať v AIS.
 
Magisterské štúdium
(II. vysokoškolský stupeň) 
Možnosti štúdia
prihlaska 
*Poplatok 25,- € (predpis sa vygeneruje po uložení prihlášky)
Prihlášku neposielať v papierovej forme!
Študujúci na UKF možu prihlášku uchádzača podať v AIS
 
Doktorandské štúdium (ukončené)
(III. vysokoškolský stupeň)
prihlaska 
*Poplatok 25,- € (predpis sa vygeneruje po uložení prihlášky)
Prihlášku neposielať v papierovej forme!
Študujúci na UKF možu prihlášku uchádzača podať v AIS.
 

Rozširujúce štúdium (informácie)
Prílohy e-prihlášky:
Životopis - dokument PDF
Diplom o ukončeni vysokoškolského štúdia (učiteľstvo) - dokumet PDF 
prihlaska 
 Prihláška nie je spoplatnená
 
Atestácie (informácie)
Prílohy e-prihlášky:
Životopis - dokument PDF
Príloha 1 - Atestačné portfólio
prihlaska
Prihláška je spoplatnená 

Doplňujúce pedagogické štúdium (informácie)
Prílohy e-prihlášky:
Životopis - dokument PDF
Diplom o ukončeni vysokoškolského štúdia - dokumet PDF
Vysvedčenie  k diplomu - dokumet PDF
Iné: U práve študujúcich na II. stupni,  potvrdenie o štúdiu - dokumet PDF (alebo iné informácie alebo dokumenty)
 
prihlaska 
 Prihláška nie je spoplatnená

Rekvalifikačné vzdelávanie (ukončené) 
Prílohy e-prihlášky:
Životopis - dokument PDF
Príloha 1 - Maturitné vysvedčenie
prihlaska
Prihláška nie je spoplatnená

PRESTUP

Zápis študenta z inej vysokej školy(pokyny pre zapis z inej VŠ
prihlaska
Prihláška nie je spoplatnená