Prihlasovanie na štúdium

Možnosti štúdia a podmienky prijatia

Návod na prihlásenie

Za prihlášku plaťte bankovym prevodom (napr. internetbanking, nie poštovou poukážkou).

Bakalárske štúdium štúdium
(I. vysokoškolský stupeň) do 31.03.2018, 15.08.2018

prihlaska

Magisterské štúdium
(II. vysokoškolský stupeň) od 01.04. do 30.04.2018, 15.08.2018
Odporúčame pre študenta UKF prihlasovanie cez AIS

prihlaska

Doktorandské štúdium
(III. vysokoškolský stupeň) od 01.04. do 31.05.2018
Odporúčame pre študenta UKF prihlasovanie cez AIS

prihlaska

 

Poplatok za:

- za elektronickú prihlášku UKF   25,- €
- za papierovú prihlášku (MSSR) alebo inú prihlášku 30,- €

_____________________________________________________________________