Prihlasovanie na štúdium

Návod na prihlásenie

Bakalárske štúdium štúdium
(I. vysokoškolský stupeň) do 31.03.2018

prihlaska

Magisterské štúdium
(II. vysokoškolský stupeň) od 01.04. do 30.04.2018

prihlaska

Doktorandské štúdium
(III. vysokoškolský stupeň) od 01.04. do 31.05.2018

prihlaska

 

Poplatok za:

- za elektronickú prihlášku UKF   25,- €
- za papierovú prihlášku (MSSR) alebo inú prihlášku 30,- €

_____________________________________________________________________