Prihlasovanie na štúdium


Doplňujúce pedagogické štúdium 
Prílohy e-prihlášky:
Životopis - dokument PDF
Diplom o ukončeni vysokoškolského štúdia - dokumet PDF
Vysvedčenie  k diplomu - dokumet PDF
Iné: U práve študujúcich na II. stupni,  potvrdenie o štúdiu - dokumet PDF (alebo iné informácie alebo dokumenty)
 
prihlaska 
 Prihláška nie je spoplatnená
 
Rozširujúce štúdium
Prílohy e-prihlášky:
Životopis - dokument PDF
Diplom o ukončeni vysokoškolského štúdia (učiteľstvo) - dokumet PDF 
prihlaska 
 Prihláška nie je spoplatnená
 
Prílohy e-prihlášky:
Životopis - dokument PDF
Príloha 1 - Atestačné portfólio
prihlaska
Prihláška je spoplatnená 

 
Bakalárske štúdium štúdium (ukončené)
(I. vysokoškolský stupeň) 
Možnosti štúdia
prihlaska
*Poplatok 25,- €
Prihlášku neposielať v papierovej forme!
Študujúci na UKF možu prihlášku uchádzača podať v AIS.
 
Magisterské štúdium (ukončené)
(II. vysokoškolský stupeň) 
Možnosti štúdia
prihlaska 
*Poplatok 25,- €
Prihlášku neposielať v papierovej forme!
Študujúci na UKF možu prihlášku uchádzača podať v AIS
 
Doktorandské štúdium
(III. vysokoškolský stupeň)
prihlaska 
*Poplatok 25,- € 
Prihlášku neposielať v papierovej forme!
Študujúci na UKF možu prihlášku uchádzača podať v AIS.
* Plaťte bankovym prevodom (napr. internetbanking, nie poštovou poukážkou). Platobné údaje prístupné po potvrdení e-prihlášky.
 

 
Rekvalifikačné vzdelávanie (ukončené)
Prílohy e-prihlášky:
Životopis - dokument PDF
Príloha 1 - Maturitné vysvedčenie
prihlaska
Prihláška nie je spoplatnená

PRESTUP

Zápis študenta z inej vysokej školy(pokyny)
prihlaska
Prihláška nie je spoplatnená