Prihlasovanie na štúdium

Bakalárske štúdium štúdium
(I. vysokoškolský stupeň) 
prihlaska
*Poplatok 25,- €
 
Magisterské štúdium
(II. vysokoškolský stupeň) 
prihlaska 
*Poplatok 25,- €
  
Doktorandské štúdium
(III. vysokoškolský stupeň)
prihlaska 
*Poplatok 25,- € 


Doplňujúce pedagogické štúdium, 
(Iné štúdium, N - stupeň)
Rozširujúce štúdium
(Iné štúdium, N - stupeň) 
prihlaska 
 Prihláška na vzdelávacie programy ďalšieho vzdelávania (DPŠ, RŠ) nie je spoplatnená
 

Za prihlášku plaťte bankovym prevodom (napr. internetbanking, nie poštovou poukážkou).
Platobné údaje si možete zobraziť po potvrdení prihlášky.
Banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK76 8180 0000 0070 0007 3068
SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX
zo zahraničia: BIC – Beneficiary ́s Bank Code: SUBASKBX
Variabilný symbol:
Elektronická prihláška určí variabilný symbol automaticky
Do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko uchádzača.

_____________________________________________________________________

AISPKAPP App