Prihlasovanie na štúdium

 
 
 Magisterské štúdium
(II. vysokoškolský stupeň) do 30.04.2021
prihlaska 
*Poplatok
 
Doktorandské štúdium
(III. vysokoškolský stupeň) od 01.04. do 31.05.2021
prihlaska 

*Poplatok

 
Bakalárske štúdium štúdium
(I. vysokoškolský stupeň) do 31.03.2021
prihlaska
*Poplatok


Doplňujúce pedagogické štúdium, rozširujúce štúdium
(N. vysokoškolský stupeň) od 15.04. do 30.06.2021

prihlaska 
 Prihláška na vzdelávacie programy ďalšieho vzdelávania (DPŠ, RŠ) nie je spoplatnená
 

*Poplatok za:
- za elektronickú prihlášku UKF   25,- €

Za prihlášku plaťte bankovym prevodom (napr. internetbanking, nie poštovou poukážkou).
Platobné údaje si možete zobraziť po potvrdení prihlášky.
Banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK76 8180 0000 0070 0007 3068
SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX
zo zahraničia: BIC – Beneficiary ́s Bank Code: SUBASKBX
Variabilný symbol:
Elektronická prihláška určí variabilný symbol automaticky
Do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko uchádzača.

_____________________________________________________________________

AISPKAPP App