Podmienky prijatia na štúdium

Možnosti štúdia

Podmienky prijatia na 2023/2024 (v príprave)
 
 

 
Prijímacie konanie sa na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre uskutočňuje v súlade s § 58 zákona o vysokých školách.
Prijímacie konanie sa pre uchádzača o štúdium začína potvrdením prihlášky na štúdium na fakulte, ktorá uskutočňuje príslušný študijný program.

UKF

Prehľad vyučovaných predmetov v jednotlivých študijných programoch na Pedagogickej fakulte (viď).

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie