Podmienky prijatia na štúdium

 

 
Prijímacie konanie sa na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre uskutočňuje v súlade s § 58 zákona o vysokých školách.
Prijímacie konanie sa pre uchádzača o štúdium začína potvrdením prihlášky na štúdium na fakulte, ktorá uskutočňuje príslušný študijný program.

Prehľad vyučovaných predmetov v jednotlivých študijných programoch na Pedagogickej fakulte (viď).