ŠVOČ

ŠVOČ

Fakulta organizuje súťaž študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti (ŠVOČ) pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia. Predložené práce hodnotené oponentmi a sú obhajované pred odbornými komisiami.