Tlačivá a formuláre

 

  Pre bakalárske a magisterské štúdium (I. a II. stupeň)
   
Žiadosť o  pridanie/odobratie predmetu, predĺženie, prerušenie, zanechanie štúdia, prestup, iné - univerzálna žiadosť študenta
Potvrdenie o návšteve školy (v AIS)
 
4 Žiadosť o znovu vydanie preukazu študenta (aj v AIS)
5 Žiadosť o uznanie predmetu . - Príloha k žiadosti . Pokyny k žiadosti
6 Žiadosť o schválenie študijného pobytu v zahraničí
7 Žiadosť o záznam hodnotenia dovezených predmetov zo študentskej mobility - (príloha k žiadosti .)
8 Žiadosť o odpustenie školného
9 Žiadosť o zmenu osobných údajov
   
  Pre doktorandské štúdium (III. stupeň)
  Zoznam tlačív
   
   
  Pre absolventov PF:
1 Žiadosť o vystavenie druhopisu dokladov .
2 Žiadosť o vydanie výpisu absolvovaných predmetov .