Tlačivá a formuláre

 

  Pre študentov PF:
  Tlačivá pre bakalárske a magisterské štúdium (I. a II. stupeň)
   
Žiadosť o... (predĺženie, prerušenie, zanechanie, prestup, iné) 
   
Potvrdenie o návšteve školy (v AIS)
 
   
4 Žiadosť o znovu vydanie preukazu študenta (aj v AIS)
   
5 PokynyŽiadosť o uznanie predmetu . - Príloha k žiadosti . 
   
6 Žiadosť o schválenie študijného pobytu v zahraničí - (postup podania žiadosti)
7 Žiadosť o záznam hodnotenia dovezených predmetov zo študentskej mobility - (príloha k žiadosti)
   
8 Žiadosť o odpustenie školného
   
9 Žiadosť o zmenu osobných údajov
   
  Pre absolventov PF:
1 Žiadosť o vystavenie druhopisu dokladov .
2 Žiadosť o vydanie výpisu absolvovaných predmetov .
   
  Pre doktorandské štúdium (III. stupeň)
  Zoznam tlačív
   
  Pre ďalšie vzdelávanie
1 Potvrdenie o účasti na ďalšom vzdelávaní
2 Potvrdenie o absolvovaní ďalšieho vzdelávania