Promócie

Promócie študentov sú slávnostným zavŕšením štúdia UKF v Nitre.

Promócie – Gaudeamus igitur

Na promócie pozývame rodičov, širšie príbuzenstvo a priateľov.
Promócie sú jednou s najvzácnejších udalostí v živote jedinca. Oblečenie preto volíme čo najslávnostnejšie a konzervatívne. U pánov to znamená čierny oblek, biela košeľa a čierne šnurovacie topánky.

Promočný obrad pôsobí veľmi archaicky,  preto je na zváženie prítomnosť najmenších detí v aule.

Ceremoniál začína príchodom absolventov, po nich nasledujú akademickí hodnostári v talároch. Dvaja najvýznamnejší dekan fakulty a rektor vysokej školy. Potom nasleduje ceremoniál, v ktorom absolventi zložia sľub na žezlo fakulty a preberú si diplom.

Po skončení ceremoniálu a sľubu, opúšťa ako prvý aulu rektor, potom dekan a ostatní akademickí hodnostári. Za nimi idú absolventi.

Absolventovi gratulujeme a dávame kvety až po východe z auly.