~Vzdelávanie dospelých a manažment vzdelávania

BAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY - Akademický titul: bakalár (Bc.)
 
DENNÉ ŠTÚDIUM -  dĺžka štúdia 3 roky

EXTERNÉ ŠTÚDIUM - dĺžka štúdia: 4 roky
 

MAGISTERSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY - akademický titul: magister (Mgr.)

DENNÉ ŠTÚDIUM - dĺžka štúdia 2 roky
 
EXTERNÉ ŠTÚDIUM - dĺžka štúdia: 3 roky

DOKTORANDSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY  - Akademický titul: philosophiae doctor (PhD.)
 
DENNÉ ŠTÚDIUM - dĺžka štúdia: 3 roky
EXTERNÉ ŠTÚDIUM - dĺžka štúdia: 4 roky