~Vzdelávanie dospelých

BAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
- akademický titul: bakalár (Bc.)
 
DENNÉ ŠTÚDIUM -  dĺžka štúdia 3 roky

EXTERNÉ ŠTÚDIUM - dĺžka štúdia: 4 roky
 
MAGISTERSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
 - akademický titul: magister (Mgr.)
 
DENNÉ ŠTÚDIUM - dĺžka štúdia 2 roky
 
EXTERNÉ ŠTÚDIUM - dĺžka štúdia: 3 roky