~Učiteľstvo

Bakalárske študijné programy
Akademický titul: bakalár (Bc.)
 
DENNÉ ŠTÚDIUM - dĺžka štúdia 3 roky
Tvorené ako dvojpredmetové štúdium v kombinácii dvoch predmetov. Na Pedagogickú fakultu UKF je možné prihlásiť sa na bakalárske štúdium učiteľstva v ľubovoľnej kombinácii predmetov.

Poznámka: Na študijný program označený * sa koná prijímacia skúška.


EXTERNÉ ŠTÚDIUM - dĺžka štúdia: 4 roky
 

MAGISTERSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY - akademický titul: magister (Mgr.)

DENNÉ ŠTÚDIUM - dĺžka štúdia 2 roky
Tvorené ako dvojpredmetové štúdium v kombinácii dvoch predmetov. Na Pedagogickú fakultu UKF je možné prihlásiť sa na bakalárske štúdium učiteľstva v ľubovoľnej kombinácii predmetov.

 

EXTERNÉ ŠTÚDIUM - dĺžka štúdia: 3 roky
 
DOKTORANDSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY  - Akademický titul: philosophiae doctor (PhD.)
 
DENNÉ ŠTÚDIUM - dĺžka štúdia: 3 roky
EXTERNÉ ŠTÚDIUM - dĺžka štúdia: 4 roky