~Hudba

BAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY - Akademický titul: bakalár (Bc.)
 
DENNÉ ŠTÚDIUM -  dĺžka štúdia 3 roky
 
Tvorené ako dvojpredmetové štúdium v kombinácii dvoch predmetov. Na Pedagogickú fakultu UKF je možné prihlásiť sa na bakalárske štúdium učiteľstva v ľubovoľnej kombinácii predmetov.
Na študijný program označený * sa koná prijímacia skúška.

 
MAGISTERSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY - akademický titul: magister (Mgr.)
 
DENNÉ ŠTÚDIUM - dĺžka štúdia 2 roky
Tvorené ako dvojpredmetové štúdium v kombinácii dvoch predmetov. Na Pedagogickú fakultu UKF je možné prihlásiť sa na magisterské štúdium učiteľstva v ľubovoľnej kombinácii predmetov. 
 
 
DOKTORANDSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY  - Akademický titul: philosophiae doctor (PhD.)
 
DENNÉ ŠTÚDIUM - dĺžka štúdia: 3 roky
EXTERNÉ ŠTÚDIUM - dĺžka štúdia: 4 roky