~Psychológia

BAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY - Akademický titul: bakalár (Bc.)
 
DENNÉ ŠTÚDIUM -  dĺžka štúdia 3 roky

Tvorené ako dvojpredmetové štúdium v kombinácii dvoch predmetov. Na Pedagogickú fakultu UKF je možné prihlásiť sa na bakalárske štúdium učiteľstva v ľubovoľnej kombinácii predmetov.

MAGISTERSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY - akademický titul: magister (Mgr.)

DENNÉ ŠTÚDIUM - dĺžka štúdia 2 roky

Tvorené ako dvojpredmetové štúdium v kombinácii dvoch predmetov. Na Pedagogickú fakultu UKF je možné prihlásiť sa na bakalárske štúdium učiteľstva v ľubovoľnej kombinácii predmetov.

 

Podmienky prijatia