~Technika a BOZP

BAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY - Akademický titul: bakalár (Bc.)

 
DENNÉ ŠTÚDIUM -  dĺžka štúdia 3 roky
Tvorené ako dvojpredmetové štúdium v kombinácii dvoch predmetov. Na Pedagogickú fakultu UKF je možné prihlásiť sa na bakalárske štúdium učiteľstva v ľubovoľnej kombinácii predmetov.
 
EXTERNÉ ŠTÚDIUM - dĺžka štúdia: 4 roky
 
MAGISTERSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY - akademický titul: magister (Mgr.)
 
DENNÉ ŠTÚDIUM - dĺžka štúdia 2 roky
Tvorené ako dvojpredmetové štúdium v kombinácii dvoch predmetov. Na Pedagogickú fakultu UKF je možné prihlásiť sa na bakalárske štúdium učiteľstva v ľubovoľnej kombinácii predmetov.
 
EXTERNÉ ŠTÚDIUM - dĺžka štúdia: 3 roky
 
DOKTORANDSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY  - Akademický titul: philosophiae doctor (PhD.)
 
DENNÉ ŠTÚDIUM - dĺžka štúdia: 3 roky
EXTERNÉ ŠTÚDIUM - dĺžka štúdia: 4 roky