~Šport

BAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
- akademický titul: bakalár (Bc.)
 
DENNÉ ŠTÚDIUM -  dĺžka štúdia 3 roky

Tvorené ako dvojpredmetové štúdium v kombinácii dvoch predmetov. Na Pedagogickú fakultu UKF je možné prihlásiť sa na bakalárske štúdium učiteľstva v ľubovoľnej kombinácii predmetov.

 

MAGISTERSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
 - akademický titul: magister (Mgr.)
 
DENNÉ ŠTÚDIUM - dĺžka štúdia 2 roky

Tvorené ako dvojpredmetové štúdium v kombinácii dvoch predmetov. Na Pedagogickú fakultu UKF je možné prihlásiť sa na bakalárske štúdium učiteľstva v ľubovoľnej kombinácii predmetov.

 

DOKTORANDSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
- akademický titul: philosophiae doctor (PhD.)
 
DENNÉ ŠTÚDIUM - dĺžka štúdia: 3 roky
EXTERNÉ ŠTÚDIUM - dĺžka štúdia: 4 roky