Témy rigorózných prác

Témy rigoróznych prác podľa jednotlivých študijných odborov a študijných programov, v ktorých má Pedagogická fakulta UKF v Nitre právo uskutočňovať rigorózne konanie. 

ŠTUDIJNÝ ODBOR ŠTUDIJNÝ PROGRAM
Filológia (PhDr.) Anglický jazyk a kultúra
  Témy rigoróznych prác
  Tézy rigoróznych skúšok
Učiteľstvo a pedagogické vedy (PaedDr.) Andragogika
  Témy rigoróznych prác
  Tézy rigoróznych skúšok
  Manažment vzdelávania a verejnej správy
  Témy rigoróznych prác
  Tézy rigoróznych skúšok
  Pedagogika a vychovávateľstvo
  Témy rigoróznych prác
  Tézy rigoróznych skúšok
  Pčiteľstvo pre primárne vzdelávanie
  Témy rigoróznych prác
  Tézy rigoróznych skúšok
  Špeciálna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia
  Témy rigoróznych prác
  Tézy rigoróznych skúšok
  Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
  Témy rigoróznych prác
  Tézy rigoróznych skúšok
  Učiteľstvo hudobného umenia
  Témy rigoróznych prác
  Tézy rigoróznych skúšok
  Učiteľstvo hudobno-dramatického umenia
  Témy rigoróznych prác
  Tézy rigoróznych skúšok
  Učiteľstvo pedagogiky
  Témy rigoróznych prác
  Tézy rigoróznych skúšok
  Učiteľstvo psychológie
  Témy rigoróznych prác
  Tézy rigoróznych skúšok
  Učiteľstvo techniky
  Témy rigoróznych prác
  Tézy rigoróznych skúšok
  Učiteľstvo telesnej výchovy
  Témy rigoróznych prác
  Tézy rigoróznych skúšok
  Učiteľstvo výtvarného umenia
  Témy rigoróznych prác
  Tézy rigoróznych skúšok
Vedy o športe (PaedDr.)  Šport a rekreácia
  Témy rigoróznych prác
  Tézy rigoróznych skúšok
Vedy o umení a kultúre (PhDr.) Hudba a zvukový dizajn
  Témy rigoróznych prác
  Tézy rigoróznych skúšok

 

 

 

Témy rigoróznych prác september 2019/2020 k 03.10.19