Obhajoby dizertačných prác

Kategória:
Verejné
Dátum:
26. august 2020 08:30 - 17:30
Oznamujeme Vám, že na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Dražovská cesta 4, Nitra, sa uskutočnia verejné obhajoby dizertačných prác doktorandov Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre:
 
Dátum a čas:                     26. augusta 2020 o 08:30 hod.
Miesto konania:
Katedra techniky a informačných technológií, miestnosť č. 112, PF UKF v Nitre, Dražovská cesta 4, Nitra
Študijný program a odbor:
didaktika technických predmetov, učiteľstvo a pedagogické vedy   
Doktorand: Mgr. Lukáš KOSTOLANSKÝ, denná forma štúdia
Názov dizertačnej práce:
Zvyšovanie vedomostnej úrovne žiakov v predmete Technika
Školiteľ: doc. PaedDr. Jana Depešová, PhD. – PF UKF Nitra
Dátum a čas:                      26. augusta 2020 o 10:00 hod.
Miesto konania:
Katedra techniky a informačných technológií, miestnosť č. 112, PF UKF v Nitre, Dražovská cesta 4, Nitra
Študijný program a odbor:
didaktika odborných technických predmetov, učiteľstvo a pedagogické vedy   
Doktorand: Ing. Dagmar ZMEKOVÁ, externá forma štúdia
Názov dizertačnej práce:
Duálne vzdelávanie v SR
Školiteľ: doc. PaedDr. Danka Lukáčová, PhD. – PF UKF Nitra
Dátum a čas:                      26. augusta 2020 o 11:30 hod.
Miesto konania:
Katedra techniky a informačných technológií, miestnosť č. 112, PF UKF v Nitre, Dražovská cesta 4, Nitra
Študijný program a odbor:
didaktika technických predmetov, učiteľstvo a pedagogické vedy   
Doktorand: PaedDr. Ivana BEČVÁŘOVÁ, externá forma štúdia
Názov dizertačnej práce:
Rozvoj kľúčových kompetencií edukantov v rámci technických predmetov
Školiteľ:doc. PaedDr. Viera Tomková, PhD. – PF UKF Nitra
Školiteľ – špecialista:
doc. PhDr. Mgr. Lenka Hrušková, Ph.D. – VOŠ SŠ Sezimovo Ústí
Dátum a čas:                     26. augusta 2020 o 13:00 hod.
Miesto konania:
Katedra techniky a informačných technológií, miestnosť č. 112, PF UKF v Nitre, Dražovská cesta 4, Nitra
Študijný program a odbor:
didaktika technických predmetov, učiteľstvo a pedagogické vedy   
Doktorand: Mgr. Miloš PALAJ, externá forma štúdia
Názov dizertačnej práce:
Výučbový systém pre programovanie low costových riadiacich jednotiek
Školiteľ:prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc. – PF UKF Nitra
Dátum a čas:                     26. augusta 2020 o 14:30 hod.
Miesto konania:
Katedra techniky a informačných technológií, miestnosť č. 112, PF UKF v Nitre, Dražovská cesta 4, Nitra
Študijný program a odbor:
didaktika technických predmetov, učiteľstvo a pedagogické vedy   
Doktorand: Mgr. Miloslav SKAČAN, externá forma štúdia
Názov dizertačnej práce:
Alternatívne postupy/spôsoby výučby CAD/CAE systémov
Školiteľ:prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc. – PF UKF Nitra
Dátum a čas:                     26. augusta 2020 o 10:30 hod.
Miesto konania:
Katedra pedagogiky, PF UKF v Nitre, Dražovská cesta 4, Nitra
Študijný program a odbor:
predškolská a elementárna pedagogika, učiteľstvo a pedagogické vedy
Doktorand: Mgr. Rebeka Štefánia KOLEŇÁKOVÁ, denná forma štúdia
Názov dizertačnej práce:
Fenomén nadania v primárnom a predprimárnom vzdelávaní
Školiteľ: prof. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD. – PF UKF Nitra
Dátum a čas:                     26. augusta 2020 o 13:00 hod.
Miesto konania:
Katedra pedagogiky, PF UKF v Nitre, Dražovská cesta 4, Nitra
Študijný program a odbor:
predškolská a elementárna pedagogika, učiteľstvo a pedagogické vedy
Doktorand: PaedDr. Adela MELIŠEKOVÁ DOJČANOVÁ, externá forma štúdia
Názov dizertačnej práce:
Fonologické schopnosti a ich vplyv na nadobúdanie elementárnej gramotnosti detí
Školiteľ: doc. PaedDr. Monika Máčajová, PhD. – PF UKF Nitra
Dátum a čas konania:       26. augusta 2020 o 08:30 hod.
Miesto konania:
Katedra pedagogiky, PF UKF v Nitre, Dražovská cesta 4, Nitra
Študijný program a odbor:
pedagogika, učiteľstvo a pedagogické vedy
Doktorand: Mgr. Lenka KARASOVÁ, externá forma štúdia
Názov dizertačnej práce:
Stimulácia kritického myslenia literárnym textom v primárnom vzdelávaní
Školiteľ: doc. PaedDr. Dana Kollárová, PhD. – PF UKF Nitra
Dátum a čas:                     26. augusta 2020 o 10:30 hod.
Miesto konania:
Katedra pedagogiky, PF UKF v Nitre, Dražovská cesta 4, Nitra
Študijný program a odbor:
pedagogika, učiteľstvo a pedagogické vedy
Doktorand: PaedDr. Eva PUPÍKOVÁ, externá forma štúdia
Názov dizertačnej práce:
Vzdelávacie potreby učiteľov v kontexte kariérneho rastu
Školiteľ: doc. PaedDr. Dana Kollárová, PhD. – PF UKF Nitra
 
 
 
 

Všetky termíny:

  • 26. august 2020 08:30 - 17:30
 

Powered by iCagenda