Harmonogram zápisov

Bakalárske a magisterské študijné programy:
 
- denné štúdium
       (AjK, And, BOZ, Ped, PEP, SaR, UPV)
       (AJ, TCH, UHD, UHU)
 (počas zápisov je študijné oddelenie pre uvedené študijne programy zatvorené od 07. do 21.09.2015)

Bakalárske a magisterské študijné programy:
 
- denné štúdium
       (HU, PG, PS, TE, TV, VU)
 
 

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie