»Bakalárske študijné programy

Možnosti štúdia

Dodatočné prijímacie konanie *

Bakalárske študijné programy uskutočňované v dennej forme

Dĺžka štúdia: 3 roky
Akademický titul: bakalár (Bc.)
  • učiteľstvo predmetov v kombinácii
Študijné programy učiteľstvo predmetov v kombinácii sú tvorené ako dvojpredmetové štúdium v kombinácii predmetov. Na Pedagogickej fakulte je možné prihlásiť sa na bakalárske štúdium učiteľstva v ľubovoľnej kombinácii predmetov:
 

Bakalárske študijné programy uskutočňované v externej forme

Dĺžka štúdia: 4 roky
Akademický titul: bakalár (Bc.)

 

Podmienky prijatia