»Bakalárske študijné programy

v dennej forme

Dĺžka štúdia: 3 roky
Akademický titul: bakalár (Bc.)
  • učiteľstvo predmetov v kombinácii
Študijné programy učiteľstvo predmetov v kombinácii sú tvorené ako dvojpredmetové štúdium v kombinácii predmetov. Na Pedagogickej fakulte je možné prihlásiť sa na bakalárske štúdium učiteľstva v ľubovoľnej kombinácii predmetov:
 

v externej forme 

Dĺžka štúdia: 4 roky
Akademický titul: bakalár (Bc.

 

Podmienky prijatia