Vedenie fakulty


doc. PaedDr. Gábor PINTES, PhD.
dekan /dean
pintes
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

doc. PaedDr. Lívia FENYVESIOVÁ, PhD.
Prodekan pre vzdelávanie /Vice-Dean for Study Affairs
fenyvesiova
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

doc. PhDr. Adriana RÉCKA, PhD.
Prodekan pre rozvoj, celoživotné vzdelávanie a medzinárodné vzťahy /Vice-Dean for Faculty Development, Lifelong Learning  and International Relations
recka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

doc. Ing. Ivana TUREKOVÁ, PhD. 
Prodekan pre vedecko - výskumnú činnosť /Vice-Dean for Scientific Research
1DX 3576
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Ing. Lucia BEZÁKOVÁ
Tajomník fakulty /Faculty Registrar
bezakova