Edičná komisia

Predseda/Chairperson:
doc. Ing. Ivana TUREKOVÁ, PhD., MBA /DPF/
 
Členovia/Members:
doc. PaedDr. Lívia FENYVESIOVÁ, PhD. /DPF/
doc. PhDr. Viktor GATIAL, PhD. /KPŠP/ 
Mgr. Jana KAMENICKÁ, PhD. /KAJK/ 
PaedDr. Jaroslav KRAJČOVIČ, PhD.. /KTVŠ/
prof. PhDr. Viera KURINCOVÁ, CSc. /KPG/
PaedDr. Janka SATKOVÁ, PhD. /KVTV/
Mgr. Iveta ŠTRBÁK PANDIOVÁ, PhD. /KH/ 
doc. PaedDr. Viera TOMKOVÁ, PhD. /KTIT/
 
administratíva/adminstration:
Mgr. Zita HAMAROVÁ /DPF/

(na obdobie AR 2021/2022


Zásady edičnej činnosti, tlačivá

 

prirucka

asdf

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie