Edičná komisia

Predseda/Chairperson:
doc. Ing. Ivana TUREKOVÁ, PhD. /DPF/

Členovia/Members:
doc. PhDr. Michal ČEREŠNÍK, PhD. /KPŠP/
Mgr. Zita HAMAROVÁ /DPF/
Mgr. Iveta ŠTRBÁK PANDIOVÁ, PhD.. /KH/
prof. PhDr. Viera KURINCOVÁ, CSc. /KPG/
doc. Mgr. Eva REID, PhD. /KLIŠ/
PaedDr. Janka SATKOVÁ, PhD. /KVTV/
doc. PaedDr. Vladimír ŠUTKA, CSc. /KTVŠ/
doc. PaedDr. Viera TOMKOVÁ, PhD. /KTIT/

 

(na obdobie AR 2018/2019


Zásady edičnej činnosti, tlačivá

 

prirucka

asdf