Edičná komisia

Predseda/Chairperson:
doc. Ing. Ivana TUREKOVÁ, PhD. /DPF/
 
Členovia/Members:
doc. PaedDr. Lívia FENYVESIOVÁ, PhD. /DPF/
PhDr. Viktor GATIAL, PhD. /KPŠP/ 
prof. PhDr. Viera KURINCOVÁ, CSc. /KPG/
doc. Mgr. Eva REID, PhD. /KLIŠ/ 
PaedDr. Janka SATKOVÁ, PhD. /KVTV/
Mgr. Iveta ŠTRBÁK PANDIOVÁ, PhD. /KH/ 
doc. PaedDr. Vladimír ŠUTKA, CSc. /KTVŠ/
doc. PaedDr. Viera TOMKOVÁ, PhD. /KTIT/
 
administratíva/adminstration:
Mgr. Zita HAMAROVÁ /DPF/

(na obdobie AR 2019/2020


Zásady edičnej činnosti, tlačivá

 

prirucka

asdf

Kalendár udalostí