Pedagogická prax

Obsah článku

 

HARMONOGRAM
ROZVRHY


PF Oddelenie pedagogickej praxe
   
FPV Oddelenie pedagogickej praxe
FF Oddelenie pedagogickej praxe  
 
 
ccv 007


OZNAMY

Prax v letnom semestri 2019/2020  zverejnene 02.04.2020
 
 
ccv 005


TLAČIVÁ, Organizačné pokyny

Pre správne zobrazenie tlačiva stlačte (F5)
 
 
 
 
Organizačné pokyny
Učiteľstvo predmetov (jednopredmetové)
Učiteľstvo predmetov (dvojpredmetové)
 
 
ccv 007


PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE

Odborný pracovník:
k szijartoovaPaedDr. Katarína Szíjjártóová, PhD.
zodpovedná koordinátorka pedagogickej praxe učiteľských študijných programov uskutočňovaných na FPV, FF a PF UKF v Nitre
koordinátorka pedagogickej praxe študentov PF a FF (UAP, UPP) UKF v Nitre
 
 
 
 
 
  

Odborný pracovník:
koordinátorka pedagogickej praxe študentov FPV a PF (PEP, UPV a SPE) UKF v Nitre
 
 
 
 
 
 
 

Sekretariát:
 
  
vavrova
 
 

 
ccv 002


DIDAKTICI

ccv 004