Pedagogická prax

Obsah článku

 

HARMONOGRAM
ROZVRHY


PF
FPV
FF
ccv 007


OZNAMY

ccv 005


TLAČIVÁ

 
 
ccv 007


PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE

Odborný pracovník:
k szijartoovaPaedDr. Katarína Szíjjártóová, PhD.
zodpovedná koordinátorka pedagogickej praxe učiteľských študijných programov uskutočňovaných na FPV, FF a PF UKF v Nitre
koordinátorka pedagogickej praxe študentov PF a FF (UAP, UPP) UKF v Nitre
 
 
 
 
 
  

Odborný pracovník:
koordinátorka pedagogickej praxe študentov FPV a PF (PEP, UPV a SPE) UKF v Nitre
 
 
 
 
 
 
 

Sekretariát:
 
  
vavrova
 
 

 
ccv 002


DIDAKTICI

ccv 004