Pedagogická prax

Obsah článku

 
HARMONOGRAMROZVRHY

PF Oddelenie pedagogickej praxe
   
FPV Oddelenie pedagogickej praxe
FF Oddelenie pedagogickej praxe  
 
 
ccv 007


OZNAMY

 


  • Informácie a potrebné materiály k tzv. projektovým novým praxiam (Nový model/typ pedagogickej praxe) nájdete na EDU – Nová prax. Odporúčame sledovať portál priebežne, kvôli aktualizácii.
V prípade potreby kontaktujte Oddelenie pedagogickej praxe: PaedDr. Katarína Szíjjártóová, PhD.Ing. Janka Masaryková
 
ccv 005


TLAČIVÁ

Pre správne zobrazenie tlačiva stlačte (F5)
  
  
  
ccv 007


PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE

 
Odborný pracovník:
k szijartoovaPaedDr. Katarína Szíjjártóová, PhD.
zodpovedná koordinátorka pedagogickej praxe učiteľských študijných programov uskutočňovaných na FPV, FF a PF UKF v Nitre
koordinátorka pedagogickej praxe študentov PF a FF (UAP, UPP) UKF v Nitre
 
 
 
  

 
Sekretariát:
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

 

ccv 004