Pedagogická prax - Absolvovanie praxe počas ERASMUS+

Obsah článku

 
Pre študentov, ktorí sa zúčastnia programu Erasmus+ a nebudú môcť absolvovať pedagogickú prax v riadnom termíne, resp. ju neabsolvujú v rámci samotného programu Erasmus+ platí povinnosť absolvovať prax v inom náhradnom termíne (pred nástupom na Erasmus+ mobilitu, prípadne bezprostredne po návrate).

V prípade realizovania praxe individuálne, pred nástupom na mobilitu alebo po návrate z mobility, si študent hľadá cvičného učiteľa samostatne. Cvičný učiteľ musí spĺňať zákonné podmienky – 5 ročnú pedagogickú /odbornú prax a kvalifikáciu  v danom odbore. Na OPP odovzdáva tlačivo Potvrdenie o prijatí študenta na prax . Cvičného učiteľa nebude UKF financovať za rozbory pedagogickej praxe. Prax študent realizuje bez prerušenia vyučovacej povinnosti na UKF.