Obhajoby dizertačných prác

Kategória:
Verejné
Dátum:
28. august 2019 08:30 - 14:30

Študijný odbor : študijný program : forma štúdia
1.1.5 Predškolská a elementárna pedagogika : predškolská a elementárna pedagogika : denná
Miesto konania: Pedagogická fakulta UKF v Nitre, Katedra pedagogiky, Dražovská cesta 4, Nitra
Dátum a čas konania obhajoby: 28. augusta 2019 o 08:30 hod.
Mgr. Zuzana ZAJACOVÁ
„Vyučovací štýl učiteľa primárneho vzdelávania“

autoreferát

Študijný odbor : študijný program : forma štúdia
8.1.3 Športová edukológia : športová edukológia : denná
Miesto konania: Pedagogická fakulta UKF v Nitre, zasadacia miestnosť dekana, Dražovská cesta 4, Nitra
Dátum a čas konania obhajoby: 28. augusta 2019 o 10:00 hod.
Mgr. Ľuboslav ŠIŠKA
„Okamžitý efekt špecifického tréningového zaťaženia na modelované parametre výkonu
v úpolových športoch“

autoreferát

Študijný odbor : študijný program : forma štúdia
1.1.4 Pedagogika : pedagogika : denná
Miesto konania: Pedagogická fakulta UKF v Nitre, Katedra pedagogiky, Dražovská cesta 4, Nitra
Dátum a čas konania obhajoby: 28. augusta 2019 o 10:30 hod.
Mgr. Margita FERANSKÁ
„Profesijný rozvoj učiteľa a jeho determinanty“

autoreferát

Študijný odbor : študijný program : forma štúdia
1.1.4 Pedagogika : pedagogika : denná
Miesto konania: Pedagogická fakulta UKF v Nitre, Katedra pedagogiky, Dražovská cesta 4, Nitra
Dátum a čas konania obhajoby: 28. augusta 2019 o 13:00 hod.
Mgr. Dominika HOŠOVÁ
„Sebapoňatie a učebný výkon nadaných žiakov“

autoreferát

 
 

Všetky termíny:

  • 28. august 2019 08:30 - 14:30
 

Powered by iCagenda