Verejné obhajoby dizertačných prác

Kategória:
Verejné
Dátum:
23. august 2018 09:00 - 15:00
Miesto konania:
KPG
Pedagogická fakulta UKF v Nitre oznamuje konanie verejných obhajob dizertačných prác:
 

Študijný odbor : študijný program : forma štúdia
1.1.4 Pedagogika : pedagogika : denná
Miesto konania: Pedagogická fakulta UKF v Nitre, Katedra pedagogiky, miestnosť 307, Dražovská cesta 4, Nitra
Dátum a čas konania obhajoby: 23. augusta 2018 o 09:00 hod.
PaedDr. Nina KOZÁROVÁ
„Štruktúrovanie učiva a mentálne reprezentácie žiaka“

autoreferát

Študijný odbor : študijný program : forma štúdia
1.1.4 Pedagogika : pedagogika : denná
Miesto konania: Pedagogická fakulta UKF v Nitre, Katedra pedagogiky, miestnosť 307, Dražovská cesta 4, Nitra
Dátum a čas konania obhajoby: 23. augusta 2018 o 11:00 hod.
PaedDr. Robert TOMŠIK
„Štýl výchovy a osobnostné charakteristiky vo vzťahu k motivácii voľby učiteľského povolania“

autoreferát

Študijný odbor : študijný program : forma štúdia
1.1.4 Pedagogika : pedagogika : externá
Miesto konania: Pedagogická fakulta UKF v Nitre, Katedra pedagogiky, miestnosť 307, Dražovská cesta 4, Nitra
Dátum a čas konania obhajoby: 23. augusta 2018 o 13:00 hod.
PaedDr. Agnesa PATAIOVÁ
„Hodnotová orientácia adolescentov s mentálnym postihnutím“

autoreferát

 
 

Všetky termíny:

  • 23. august 2018 09:00 - 15:00
 

Powered by iCagenda