Študijné oddelenie

Pedagogická fakulta UKF v Nitre

Dražovská 4
949 01 Nitra
 
 
Úradné hodiny zrušené (08.09.2023 - 14.09.2023)
 
Úradné hodiny od 1.9.2023
   Od - Do  
Pondelok
13.00 - 15.00  
Streda 13:00 - 15:00  
Štvrtok
10:00 - 12:00
 
 
Využite mailovú komunikáciu
 

 • denné bakalárske jednoodborové študijné programy: Predškolská a elementárna pedagogika; Špeciálna pedagogika, vychovávateľstvo a manažment vzdelávania; Vdelávanie dospelých a bezpečnosť práce
 • denné magisterské jednoodborové študijné programy: Špeciálna pedagogika, sociálna pedagogika a manažment vzdelávania; Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie; Vzdelávanie dospelých a poradenstvo
 
 • denné bakalárske učiteľské študijné programy: Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
 • denné magisterské učiteľské študijné programy: Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
 • externé bakalárske učiteľské študijné programy: Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry; Učiteľstvo praktickej prípravy
 • externé magisterské učiteľské študijné programy: Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry; Učiteľstvo techniky
 • externé bakalárske jednoodborové študijné programy: Predškolská a elementárna pedagogika; Špeciálna pedagogika, vychovávateľstvo a manažment vzdelávania; Vzdelávanie dospelých a bezpečnosť práce, 
 • externé magisterské jednoodborové študijné programy: Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie; Špeciálna pedagogika, sociálna pedagogika a manažment vzdelávania; Vzdelávanie dospelých a poradenstvo
 • denné bakalárske učiteľské študijné programy (v kombinácii): Učiteľstvo hudobného umenia; Učiteľstvo pedagogiky; Učiteľstvo psychológie; Učiteľstvo techniky; Učiteľstvo telesnej výchovy; Učiteľstvo výtvarného umenia
 • denné magisterské učiteľské študijné programy (v kombinácii): Učiteľstvo hudobného umenia; Učiteľstvo pedagogiky; Učiteľstvo psychológie; Učiteľstvo techniky; Učiteľstvo telesnej výchovy; Učiteľstvo výtvarného umenia
 • denné bakalárske učiteľské študijné programy: Učiteľstvo hudobného umenia; Učiteľstvo praktickej prípravy; Výtvarná edukácia
 • denné magisterské učiteľské študijné programy: Učiteľstvo hudobného umenia; Učiteľstvo techniky; Výtvarná edukácia
 • denné bakalárske jednoodborové študijné programy: Šport a rekreácia
 • denné magisterské jednoodborové študijné programy: Šport a rekreácia
 • rigorózne konanie 
AIS
Fakultný administrátor Akademického informačného systemu (AIS)