»Magisterské študijné programy

v dennej forme

Dĺžka štúdia: 2 roky
Akademický titul: magister (Mgr.)

Študijné programy učiteľstvo predmetov v kombinácii sú tvorené ako dvojpredmetové štúdium v kombinácii predmetov. Na Pedagogickú fakultu je možné prihlásiť sa na magisterské štúdium učiteľstva v ľubovoľnej kombinácii predmetov:

 

v externej forme

Dĺžka štúdia: 3 roky
Akademický titul: magister (Mgr.)

 

Podmienky prijatia