Dodatočné prijímanie konanie

Dodatočné prijímanie konanie na študijné programy PF UKF v Nitre na akademický rok 2015/2016

A.) Pedagogická fakulta UKF v Nitre vyhlasuje dodatočné prijímacie konanie na bakalárske študijné programy v dennej a v externej forme štúdia s termínom podania prihlášky do 30. júna 2015 v nasledovnom rozsahu.

Denná forma štúdia:
•    Učiteľstvo hudobného umenia (jednopredmetové štúdium)*
•    Učiteľstvo technickej výchovy (jednopredmetové štúdium)*
•    Učiteľstvo predmetov v kombinácii  
      - hudobné umenie v kombinácii s technikou, pedagogikou, psychológiou,
      - technika v kombinácii s hudobným umením, pedagogikou, psychológiou,

Externá forma štúdia:
(Externá forma štúdia je spoplatnená  - výška školného 600,- Euro/rok )
•    Pedagogika*
•    Učiteľstvo praktickej prípravy*

Prijímacie konanie sa realizuje bez prijímacích skúšok
Podrobnejšie informácie o prijímacom konaní

prihlaska


B.) Pedagogická fakulta UKF v Nitre vyhlasuje dodatočné prijímacie konanie na magisterské  študijné programy v dennej a v externej forme štúdia s termínom podania prihlášky do 30. júna 2015 v nasledovnom rozsahu.

Denná forma štúdia:
•    Andragogika*
•    Učiteľstvo technickej výchovy (jednopredmetové štúdium)*

Externá forma štúdia:
(Externá forma štúdia je spoplatnená  - výška školného 600,- Euro/rok )
•    Pedagogika*
•    Učiteľstvo technickej výchovy* (jednopredmetové štúdium)

Prijímacie konanie sa realizuje bez prijímacích skúšok
Podrobnejšie informácie o prijímacom konaní

prihlaska