Požiadavky na prijímacie skúšky Mgr.

POŽIADAVKY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY
 
na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre
 


 
magisterské štúdium denné
Študijne programy bez prijímacej skúšky
 
Andm andragogika
AjKm anglický jazyk a kultúra
HZDm hudba a zvukový dizajn
Pedm pedagogika a vychovávateľstvo
UPVm učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
TCHm učiteľstvo techniky
SaRm šport a rekreácia
AjLm učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
   
HUAJm učiteľstvo hudobného umenia a anglického jazyka a literatúry
HUESm učiteľstvo hudobného umenia a estetickej výchovy
HUETm učiteľstvo hudobného umenia a etickej výchovy
HUFJm učiteľstvo hudobného umenia a francúzskeho jazyka a literatúry
HUHIm učiteľstvo hudobného umenia a histórie
HUNVm učiteľstvo hudobného umenia a náboženskej výchovy
HUNJm učiteľstvo hudobného umenia a nemeckého jazyka a literatúry
HUPGm učiteľstvo hudobného umenia a pedagogiky
HUPSm učiteľstvo hudobného umenia a psychológie
HURJm učiteľstvo hudobného umenia a ruského jazyka a literatúry
HUSJm učiteľstvo hudobného umenia a slovenského jazyka a literatúry
HUSPm učiteľstvo hudobného umenia a španielskeho jazyka a literatúry
HUTJm učiteľstvo hudobného umenia a talianskeho jazyka a literatúry
HUTEm učiteľstvo hudobného umenia a techniky
HUVOm učiteľstvo hudobného umenia a výchovy k občianstvu
HUVUm učiteľstvo hudobného umenia a výtvarného umenia
HUUm učiteľstvo hudobného umenia
HUDm učiteľstvo hudobno - dramatického umenia
   
PGAJm učiteľstvo  pedagogiky a anglického jazyka a literatúry
PGESm učiteľstvo  pedagogiky a estetickej výchovy
PGFJm učiteľstvo  pedagogiky a francúzskeho jazyka a literatúry
PGHIm učiteľstvo  pedagogiky a histórie
PGNVm učiteľstvo  pedagogiky a náboženskej výchovy
PGNJm učiteľstvo  pedagogiky a nemeckého jazyka a literatúry
PGPSm učiteľstvo  pedagogiky a psychológie
PGRJm učiteľstvo  pedagogiky a ruského jazyka a literatúry
PGSJm učiteľstvo  pedagogiky a slovenského jazyka a literatúry
PGSPm učiteľstvo  pedagogiky a španielskeho jazyka a literatúry
PGTJm učiteľstvo  pedagogiky a talianskeho jazyka a literatúry
PGTEm učiteľstvo  pedagogiky a techniky
PGVOm učiteľstvo  pedagogiky a výchovy k občianstvu
   
PSAJm učiteľstvo  psychológie a anglického jazyka a literatúry
PSESm učiteľstvo  psychológie a estetickej výchovy
PSETm učiteľstvo  psychológie a etickej výchovy
PSFJm učiteľstvo  psychológie a francúzskeho jazyka a literatúry
PSHIm učiteľstvo  psychológie a histórie
PSNVm učiteľstvo  psychológie a náboženskej výchovy
PSNJm učiteľstvo  psychológie a nemeckého jazyka a literatúry
PSRJm učiteľstvo  psychológie a ruského jazyka a literatúry
PSSJm učiteľstvo  psychológie a slovenského jazyka a literatúry
PSSPm učiteľstvo  psychológie a španielskeho jazyka a literatúry
PSTJm učiteľstvo  psychológie a talianskeho jazyka a literatúry
PSTEm učiteľstvo  psychológie a techniky
PSVOm učiteľstvo  psychológie a výchovy k občianstvu
         
TEAJm učiteľstvo  techniky a anglického jazyka a literatúry
TEESm učiteľstvo  techniky a estetickej výchovy
TEETm učiteľstvo  techniky a etickej výchovy
TEFJm učiteľstvo  techniky a francúzskeho jazyka a literatúry
TEHIm učiteľstvo  techniky a histórie
TENVm učiteľstvo  techniky a náboženskej výchovy
TENJm učiteľstvo  techniky a nemeckého jazyka a literatúry
TERJm učiteľstvo  techniky a ruského jazyka a literatúry
TESJm učiteľstvo  techniky a slovenského jazyka a literatúry
TESPm učiteľstvo  techniky a španielskeho jazyka a literatúry
TETJm učiteľstvo  techniky a talianskeho jazyka a literatúry
TEVOm učiteľstvo  techniky a výchovy k občianstvu
         
TVAJm učiteľstvo  telesnej výchovy a anglického jazyka a literatúry
TVESm učiteľstvo telesnej výchovy a estetickej výchovy
TVETm učiteľstvo  telesnej výchovy a etickej výchovy
TVFJm učiteľstvo  telesnej výchovy a francúzskeho jazyka a literatúry
TVHIm učiteľstvo  telesnej výchovy a histórie
TVHUm učiteľstvo  telesnej výchovy a hudobného umenia
TVNVm učiteľstvo  telesnej výchovy a náboženskej výchovy
TVNJm učiteľstvo  telesnej výchovy a nemeckého jazyka a literatúry
TVPGm učiteľstvo  telesnej výchovy a pedagogiky
TVPSm učiteľstvo  telesnej výchovy a psychológie
TVRJm učiteľstvo  telesnej výchovy a ruského jazyka a literatúry
TVSJm učiteľstvo  telesnej výchovy a slovenského jazyka a literatúry
TVSPm učiteľstvo  telesnej výchovy a španielskeho jazyka a literatúry
TVTJm učiteľstvo  telesnej výchovy a talianskeho jazyka a literatúry
TVTEm učiteľstvo  telesnej výchovy a techniky
TVVOm učiteľstvo  telesnej výchovy a výchovy k občianstvu
TVVUm učiteľstvo  telesnej výchovy a výtvarného umenia
         
VUAJm učiteľstvo  výtvarného umenia a anglického jazyka a literatúry
VUESm učiteľstvo  výtvarného umenia a estetickej výchovy
VUETm učiteľstvo  výtvarného umenia a etickej výchovy
VUFJm učiteľstvo  výtvarného umenia a francúzskeho jazyka a literatúry
VUHIm učiteľstvo  výtvarného umenia a histórie
VUNVm učiteľstvo  výtvarného umenia a náboženskej výchovy
VUNJm učiteľstvo  výtvarného umenia a nemeckého jazyka a literatúry
VUPGm učiteľstvo  výtvarného umenia a pedagogiky
VUPSm učiteľstvo  výtvarného umenia a psychológie
VURJm učiteľstvo  výtvarného umenia a ruského jazyka a literatúry
VUSJm učiteľstvo  výtvarného umenia a slovenského jazyka a literatúry
VUSPm učiteľstvo  výtvarného umenia a španielskeho jazyka a literatúry
VUTJm učiteľstvo  výtvarného umenia a talianskeho jazyka a literatúry
VUTEm učiteľstvo  výtvarného umenia a techniky
VUVOm učiteľstvo  výtvarného umenia a výchovy k občianstvu

magisterské štúdium externé
 
Študijne programy bez prijímacej skúšky
 
XAndm andragogika
XPgm pedagogika
XUPVm učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
XTCHm učiteľstvo technicky