Študijné oddelenie

Pedagogická fakulta UKF v Nitre

Dražovská 4, 949 01 Nitra
 
Úradné hodiny
   Od - Do Počas prázdnin 01.07-31.08.2022
Pondelok
13.00 - 15.00 08:00 - 12:00 
Streda 13:00 - 15:00 08:00 - 12:00
Štvrtok
10:00 - 12:00
08:00 - 12:00
Pred osobnou návštevou si overte prítomnosť na pracovisku mailom, alebo telefonicky.
(prítomnosť nemusí byť vždy zabezpečená z dôvodu čerpania dovoleniek)

 Uprednostňujeme mailovú komunikáciu


Mgr. Mária Šerfözöová (dovolenka 1.-12.8.2022)
 • denné bakalárske jednoodborové študijné programy: Predškolská a elementárna pedagogika; Špeciálna pedagogika, vychovávateľstvo a manažment vzdelávania; Vdelávanie dospelých a bezpečnosť práce
 • denné magisterské jednoodborové študijné programy: Špeciálna pedagogika, sociálna pedagogika a manažment vzdelávania; Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie; Vzdelávanie dospelých a poradenstvo
 
 • denné bakalárske učiteľské študijné programy: Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
 • denné magisterské učiteľské študijné programy: Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
 • externé bakalárske učiteľské študijné programy: Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry; Učiteľstvo praktickej prípravy
 • externé magisterské učiteľské študijné programy: Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry; Učiteľstvo techniky
 • externé bakalárske jednoodborové študijné programy: Predškolská a elementárna pedagogika; Špeciálna pedagogika, vychovávateľstvo a manažment vzdelávania; Vzdelávanie dospelých a bezpečnosť práce, 
 • externé magisterské jednoodborové študijné programy: Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie; Špeciálna pedagogika, sociálna pedagogika a manažment vzdelávania; Vzdelávanie dospelých a poradenstvo
 • denné bakalárske učiteľské študijné programy (v kombinácii): Učiteľstvo hudobného umenia; Učiteľstvo pedagogiky; Učiteľstvo psychológie; Učiteľstvo techniky; Učiteľstvo telesnej výchovy; Učiteľstvo výtvarného umenia
 • denné magisterské učiteľské študijné programy (v kombinácii): Učiteľstvo hudobného umenia; Učiteľstvo pedagogiky; Učiteľstvo psychológie; Učiteľstvo techniky; Učiteľstvo telesnej výchovy; Učiteľstvo výtvarného umenia
 • denné bakalárske učiteľské študijné programy: Učiteľstvo hudobného umenia; Učiteľstvo praktickej prípravy; Výtvarná edukácia
 • denné magisterské učiteľské študijné programy: Učiteľstvo hudobného umenia; Učiteľstvo techniky; Výtvarná edukácia
 • denné bakalárske jednoodborové študijné programy: Šport a rekreácia
 • denné magisterské jednoodborové študijné programy: Šport a rekreácia
 • rigorózne konanie 

AIS

Fakultný administrátor Akademického informačného systemu (AIS)