Študijné oddelenie

Pedagogická fakulta

Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra
Úradné hodiny
Pondelok 13.00 - 15.00
Streda 13:00 - 15:00
Štvrtok 10:00 - 12:00

 

Denné štúdium
- bakalárske, magisterské - neučiteľské štúdijné programy, jednopredmetové učiteľské programy
Denné štúdium
- bakalárske, magisterské  - dvojpredmetové učiteľské programy
Externé štúdium
-bakalárske, magisterské   - neučiteľské štúdijné programy, učiteľské programy
Rigorózne konanie

AIS
Fakultný administrátor akademického informačného systemu (AIS)