Študijné oddelenie

Pedagogická fakulta UKF v Nitre

Dražovská 4, 949 01 Nitra
 
Úradné hodiny
Pondelok 13.00 - 15.00
Streda 13:00 - 15:00
Štvrtok
10:00 - 12:00

Uprednostňujeme mailovú komunikáciu


 • denné bakalárske jednoodborové študijné programy: andragogika, manažment vzdelávania a verejnej správy, pedagogika a vychovávateľstvo, predškolská a elementárna pedagogika, špeciálna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
 • denné magisterské jednoodborové študijné programy: andragogika, manažment vzdelávania a verejnej správy, pedagogika a vychovávateľstvo, špeciálna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia–poradenstvo, učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
 
 • denné bakalárske učiteľské študijné programy: učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
 • denné magisterské učiteľské študijné programy: učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
 • denné bakalárske jednoodborové študijné programy: anglický jazyk a kultúra
 • denné magisterské jednoodborové študijné programy: anglický jazyk a kultúra
 • externé bakalárske učiteľské študijné programy: učiteľstvo anglického jazyka a literatúry, učiteľstvo praktickej prípravy
 • externé magisterské učiteľské študijné programy: učiteľstvo anglického jazyka a literatúry, učiteľstvo techniky
 • externé bakalárske jednoodborové študijné programy: manažment vzdelávania a verejnej správy, pedagogika a vychovávateľstvo, predškolská a elementárna pedagogika, špeciálna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
 • externé magisterské jednoodborové študijné programy: manažment vzdelávania a verejnej správy, pedagogika a vychovávateľstvo, špeciálna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia–poradenstvo, učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
 • denné bakalárske učiteľské študijné programy (v kombinácii): učiteľstvo hudobného umenia, učiteľstvo pedagogiky, učiteľstvo praktickej prípravy, učiteľstvo psychológie, učiteľstvo techniky, učiteľstvo telesnej výchovy, učiteľstvo výtvarného umenia
 • denné magisterské učiteľské študijné programy (v kombinácii): učiteľstvo hudobného umenia, učiteľstvo pedagogiky, učiteľstvo praktickej prípravy, učiteľstvo psychológie, učiteľstvo techniky, učiteľstvo telesnej výchovy, učiteľstvo výtvarného umenia
 • denné bakalárske učiteľské študijné programy: učiteľstvo hudobného umenia, učiteľstvo hudobno-dramatického umenia, učiteľstvo praktickej prípravy, učiteľstvo techniky, výtvarná edukácia
 • denné magisterské učiteľské študijné programy: učiteľstvo hudobného umenia, učiteľstvo hudobno-dramatického umenia, učiteľstvo praktickej prípravy, učiteľstvo techniky, výtvarná edukácia
 • denné bakalárske jednoodborové študijné programy: hudba a zvukový dizajn, šport a rekreácia
 • denné magisterské jednoodborové študijné programy: hudba a zvukový dizajn, šport a rekreácia
 • rigorózne konanie 

AIS

Fakultný administrátor Akademického informačného systemu (AIS)