Nová výzva programu Erasmus+

Dovoľujeme si vám oznámiť, že UKF vyhlasuje novú výzvu v rámci programu Erasmus+.
Na štúdium v zahraničí počas letného semestra akademického roka 2019/2020 sa môžete prihlásiť do 15. októbra 2019, prihlasovanie na stáž prebieha do 30. novembra 2019.

Výzva je aktuálna aj pre študentov externého štúdia. Minimálne trvanie stáže sú dva mesiace.
Prihlasovanie je možné cez online aplikáciu StudyAbroad: www.studyabroad.sk

 

Bližšie informácie