Pred/Zapis predmetov a rozvrhy na 2024/2025

banner BIG 4
Pred/zapís (výber) predmetov na nasledujúci semester viď. Harmonogram akademického roka, ostatní (nepredzapísaní) cca 4 týždne pred zaciatkom semestra.
Študenti nastupujúci do 1. ročníkov (Bc. , Mgr. ...) po zápise na štúdium.
 
 
Postup:
Podľa návodov na www.pf.ukf.sk
- Pred/zapis predmetov podľa harmonogramu, a 4 týždne pred začiatkom semestra
- Pridávanie predmetov si kontrolujte s odporúčaným študijným plánom. (návody 1) 
- Vytlačte si Výkaz o štúdiu - informatívny.
 
0. Prihlasovanie na rozvrh
- predzapísaní podľa Harmonogramu akademického roka, nepredzapísaní cca 4 týždne pred začiatkom semestra

 

Zo študijneho poriadku:

Študent zapísaný v predzápise má prednostné právo absolvovať predmet, pokiaľ sa nejedná o študentov končiacich ročníkov. 
Účasť študentov na vzdelávacích činnostiach a aktivitách zapísaných predmetov je povinná v rámci podmienok stanovených študijným programom a informačným listom predmetu.
 
Technické problémy rieši 
 
Pre správne používanie AIS je dôležité poznať: