Zmena úradných hodín na študijnom oddelení PF UKF v Nitre počas prázdnin

Oznamujeme všetkým študentom PF UKF v Nitre, že počas mesiacov júl a august 2019 budú zmenené úradné hodiny nasledovne:

pondelok až štvrtok
od 09:00 hod. do 11:00 hod.