Verejné obhajoby dizertačných prác

Kategória:
Verejné
Dátum:
24. august 2016 09:00 - 16:30

Pedagogická fakulta UKF v Nitre oznamuje konanie verejnej obhajoby dizertačných prác:


Študijný odbor: študijný program
1.1.4 Pedagogika: pedagogika
Miesto konania: Katedra pedagogiky, miestnosť 307, Pedagogická fakulta UKF v Nitre, Dražovská cesta 4, Nitra
Dátum a čas konania obhajoby: 24. augusta 2016 o 9.00 h
PaedDr. Veronika Nikodemová
„Self-efficacy učiteľa a motivácia žiakov na vyučovaní“


Študijný odbor: študijný program
1.1.4 Pedagogika: pedagogika
Miesto konania: Katedra pedagogiky, miestnosť 307, Pedagogická fakulta UKF v Nitre, Dražovská cesta 4, Nitra
Dátum a čas konania obhajoby: 24. augusta 2016 o 11.00 h
Mgr. Alžbeta Lobotková
„Analýza vyučovacej hodiny v kontexte učebnej motivácie žiakov“


Študijný odbor: študijný program
1.1.4 Pedagogika: pedagogika
Miesto konania: Katedra pedagogiky, miestnosť 307, Pedagogická fakulta UKF v Nitre, Dražovská cesta 4, Nitra
Dátum a čas konania obhajoby: 24. augusta 2016 o 13.00 h
PhDr. Petra Jedličková

Študijný odbor: študijný program
1.1.4 Pedagogika: pedagogika
Miesto konania: Katedra pedagogiky, miestnosť 307, Pedagogická fakulta UKF v Nitre, Dražovská cesta 4, Nitra
Dátum a čas konania obhajoby: 24. augusta 2016 o 15.00 h
Mgr. Beata Suchánska
„Historický vývoj ľudového školstva v Nitre od 18. storočia do roku 1918“


S dizertačnými prácami doktorandiek sa môžete oboznámiť na Oddelení pre vedu a výskum Pedagogickej fakulty UKF v Nitre, Dražovská cesta 4, Nitra.

 
 

Všetky termíny:

  • 24. august 2016 09:00 - 16:30
 

Powered by iCagenda