Verejné obhajoby dizertačných prác

Kategória:
Verejné
Dátum:
16. august 2016 08:30 - 15:30

Študijný odbor: študijný program
1.1.10 Odborová didaktika: didaktika odborných technických predmetov
Miesto konania: zasadacia miestnosť dekana, Pedagogická fakulta UKF v Nitre, Dražovská cesta 4, Nitra
Dátum a čas konania obhajoby: 16. augusta 2016 o 8.30 h
PaedDr. Ivana Plachá
„Pracovné listy ako prostriedok rozvoja medzipredmetových vzťahov v predmete technika“

Študijný odbor: študijný program
1.1.10 Odborová didaktika: didaktika technických predmetov
Miesto konania: zasadacia miestnosť dekana, Pedagogická fakulta UKF v Nitre, Dražovská cesta 4, Nitra
Dátum a čas konania obhajoby: 16. augusta 2016 o 10.15 h
PaedDr. Terézia Bagalová
„Koncepcia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci učiteľov a pracovníkov v školstve“

Študijný odbor: študijný program
1.1.10 Odborová didaktika: didaktika odborných technických predmetov
Miesto konania: zasadacia miestnosť dekana, Pedagogická fakulta UKF v Nitre, Dražovská cesta 4, Nitra
Dátum a čas konania obhajoby: 16. augusta 2016 o 12.00 h
Mgr. Silvia Kunová
„Virtuálne 3D modely rozvíjajúce priestorovú predstavivosť žiakov základných škôl“


S dizertačnými prácami doktorandiek sa môžete oboznámiť na Oddelení pre vedu a výskum Pedagogickej fakulty UKF v Nitre, Dražovská cesta 4, Nitra.

 
 

Všetky termíny:

  • 16. august 2016 08:30 - 15:30
 

Powered by iCagenda