Obhajoby dizertačných prác

Kategória:
Verejné
Dátum:
18. august 2020 09:30 - 13:30
Oznamujeme Vám, že na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Dražovská cesta 4, Nitra, sa uskutočnia verejné obhajoby dizertačných prác doktorandov Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre:
 
Dátum a čas:                     18. augusta 2020 o 09:30 hod.
Miesto konania:
Katedra hudby, PF UKF v Nitre, Pavilón hudby, Dražovská cesta 4, Nitra
Študijný program a odbor:
pedagogika hudobného a hudobno-dramatického umenia, učiteľstvo a pedagogické vedy
Doktorand: Mgr. Dominika SONDOROVÁ, denná forma štúdia
Názov dizertačnej práce:
Divadlo fórum v procese resocializácie delikventnej mládeže
Školiteľ: prof. PhDr. Pavol Smolík, ArtD. – PF UKF Nitra
Dátum a čas:                     18. augusta 2020 o 11:30 hod.
Miesto konania:
Katedra hudby PF UKF v Nitre, Pavilón hudby, Dražovská cesta 4, Nitra
Študijný program a odbor:
pedagogika hudobného a hudobno-dramatického umenia, učiteľstvo a pedagogické vedy
Doktorand: Mgr. Lenka GÁLISOVÁ, denná forma štúdia
Názov dizertačnej práce:
Divadlo fórum v procese resocializácie drogovo závislých
Školiteľ: prof. PhDr. Pavol Smolík, ArtD. – PF UKF Nitra
 
 
 

Všetky termíny:

  • 18. august 2020 09:30 - 13:30
 

Powered by iCagenda