Obhajoby dizertačných prác

Kategória:
Verejné
Dátum:
26. august 2019 10:00 - 13:00

Študijný odbor : študijný program : forma štúdia
1.1.9 Andragogika: andragogika : denná
Miesto konania: Pedagogická fakulta UKF v Nitre, Katedra pedagogiky, miestnosť 308, Dražovská cesta 4, Nitra
Dátum a čas konania obhajoby: 26. augusta 2019 o 10:00 hod.
Mgr. Lucia RAPSOVÁ
„Sociálne spôsobilosti pracovníkov v kultúrno-osvetovej edukácii dospelých“

autoreferát

Študijný odbor : študijný program : forma štúdia
1.1.9 Andragogika: andragogika : denná
Miesto konania: Pedagogická fakulta UKF v Nitre, Katedra pedagogiky, miestnosť 308, Dražovská cesta 4, Nitra
Dátum a čas konania obhajoby: 26. augusta 2019 o 11:30 hod.
Mgr. Radka ZIMANOVÁ
„Rozvoj emocionálnej inteligencie dospelých účastníkov kultúrno-osvetovej edukácie“

autoreferát

 
 

Všetky termíny:

  • 26. august 2019 10:00 - 13:00
 

Powered by iCagenda