Verejné obhajoby dizertačných prác

Kategória:
Verejné
Dátum:
17. august 2018 08:00 - 14:00
Miesto konania:
KLIS
Pedagogická fakulta UKF v Nitre oznamuje konanie verejných obhajob dizertačných prác:
 
Študijný odbor : študijný program : forma štúdia
1.1.10 Odborová didaktika : didaktika anglického jazyka a literatúry : externá
Miesto konania: Pedagogická fakulta UKF v Nitre, Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií, miestnosť 221, Dražovská cesta 4, Nitra
Dátum a čas konania obhajoby: 17. augusta 2018 o 08:00 hod.
Mgr. Veronika SÁGOVÁ
„Perspectives on Problem Based Learning in Foreign Language Education“
 
Študijný odbor : študijný program : forma štúdia
1.1.10 Odborová didaktika : didaktika anglického jazyka a literatúry : externá
Miesto konania: Pedagogická fakulta UKF v Nitre, Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií, miestnosť 221, Dražovská cesta 4, Nitra
Dátum a čas konania obhajoby: 17. augusta 2018 o 10:00 hod.
PaedDr. Veronika SZOMBATOVÁ
„Historical, Organisational and Methodological Aspects of English-Slovak Bilingual Education in Slovakia“
 
Študijný odbor : študijný program : forma štúdia
1.1.10 Odborová didaktika : didaktika anglického jazyka a literatúry : denná
Miesto konania: Pedagogická fakulta UKF v Nitre, Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií, miestnosť 221, Dražovská cesta 4, Nitra
Dátum a čas konania obhajoby: 17. augusta 2018 o 12:00 hod.
Mgr. Daniela SORÁDOVÁ
„Application of the Phonics Method in Teaching English Pronunciation to Young Learners“
 
 

Všetky termíny:

  • 17. august 2018 08:00 - 14:00
 

Powered by iCagenda