Verejná obhajoba dizertačných prác

Kategória:
Verejné
Dátum:
18. august 2017 08:30 - 13:30

Pedagogická fakulta UKF v Nitre oznamuje konanie verejných obhajob dizertačných prác:

Študijný odbor : študijný program : forma štúdia
1.1.10 Odborová didaktika : didaktika odborných technických predmetov : externá
Miesto konania: Pedagogická fakulta UKF v Nitre, Katedra techniky a informačných technológií, č. dv. 112, Dražovská cesta 4, Nitra
Dátum a čas konania obhajoby: 18. augusta 2017 o 8,30 hod.
Mgr. Marzena Dominika KIELBASA
„Rozvíjanie technickej kreativity žiakov základných škôl“ autoreferát

Študijný odbor : študijný program : forma štúdia
1.1.10 Odborová didaktika : didaktika odborných technických predmetov : externá
Miesto konania: Pedagogická fakulta UKF v Nitre, Katedra techniky a informačných technológií, č. dv. 112, Dražovská cesta 4, Nitra
Dátum a čas konania obhajoby: 18. augusta 2017 o 10,00 hod.
PaedDr. Silvia MANDUĽÁKOVÁ
„Analýza aktuálneho stavu implementácie obsahovej reformy technickej výchovy na ZŠ“ autoreferát

Študijný odbor : študijný program : forma štúdia
1.1.10 Odborová didaktika : didaktika odborných technických predmetov : externá
Miesto konania: Pedagogická fakulta UKF v Nitre, Katedra techniky a informačných technológií, č. dv. 112, Dražovská cesta 4, Nitra
Dátum a čas konania obhajoby: 18. augusta 2017 o 12,00 hod.
Mgr. Aleksandra KNYCH
„Informačné technológie ako prostriedok rozvoja technickej kreativity žiakov“ autoreferát


S dizertačnými prácami doktorandov sa môžete oboznámiť na Oddelení pre vedu a výskum Pedagogickej fakulty UKF v Nitre, Dražovská cesta 4, Nitra.

 
 

Všetky termíny:

  • 18. august 2017 08:30 - 13:30
 

Powered by iCagenda