Hodnotenie vzdelávania

Dotazník pre študentov

  

 

 

Pedagogická prax

 

 PRAX V CENTRE farba

DIPLOM 2016

Barbora Bohušová, Miriama Brišová, Kvetoslava Cvanigová, Ivana Dvoráková, Veronika Gubová, Zuzana Šimkovičová
vystajujúci autori.
 
Kurátor výstavy: Adriana Récka
 
Termín konania: 2. 6. - 26. 6.2016
Vernisáž: štvrtok 2. júna 2016 o 18:00 h
Miesto konania: Nitrianska galéria, Salón, Župné námestie 3, 949 01 Nitra
 
Nitrianska galéria v Nitre v mesiaci jún už tradične organizuje výstavu diplomových prác aktuálnych absolventov učiteľstva výtvarného umenia v spolupráci s Katedrou výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v priestoroch Salónu NG.  XVIII. ročník tejto výstavy s názvom Diplom 2016 nadväzuje na predchádzajúce ročníky, ktorých cieľom bolo a je prezentovať výtvarnú činnosť katedry širokej kultúrnej verejnosti prostredníctvom prác študentov. Na tohtoročnej výstave sa predstaví praktická časť vybraných záverečných magisterských prác absolventov, ktorí tvorili pod vedením pedagógov Katedry výtvarnej tvorby a výchovy PF UKF. Sú to: Barbora Bohušová, Miriama Brišová, Veronika Gubová, ktorých konzultantom bol Mgr. Jozef Baus, Zuzana Šimkovičová, ktorej práca vznikla pod vedením ak. mal. Jozefa Dobiša, Kvetoslava Cvanigová, ktorá pracovala pod vedením Mgr. art. Evy Kleinovej, ArtD.  a Ivana Dvoráková, ktorej konzultantkou bola Mgr. Bc. Jana Mináriková, ArtD.
 
Výtvarné práce prezentované na výstave DIPLOM 2016 dokumentujú činnosť katedrových ateliérov zameraných na kresbu a maľbu, grafický dizajn, fotografiu a intermediálnu tvorbu. Reprezentujú umelecko-výchovný charakter študijného programu Učiteľstva výtvarného umenia KVTV PF UKF v Nitre, v rámci ktorého katedra vzdeláva a pripravuje pre prax tvorivých edukátorov, disponujúcich okrem teoretických odborných kompetencií aj praktickými výtvarnými zručnosťami v širokom spektre klasických a novodobých výtvarných disciplín. V jednotlivých ateliéroch katedry už tradične vznikajú diplomové práce s praktickými výtvarnými výstupmi, ktorých dominantným znakom je nápaditosť, hravosť a kreativita, s úsilím reagovať na súčasné, ako aj historické kultúrno-spoločenské  fenomény z rôznych aspektov, no najmä z pohľadu mladej generácie. Tieto výtvarné práce svedčia o hľadaní vlastnej výtvarnej výpovede, nových interpretačných možností tradičných i netradičných tém,  o chuti experimentovať s umeleckými i „neumeleckými“ materiálmi, pričom často krát prostredníctvom uceleného cyklu mapujú a zaznamenávajú život okolo seba, resp. skúmajú svoj vnútorný svet.
 
Výstava sa realizuje ako projekt Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v rámci inštitucionálneho grantového programu na podporu kultúrnych a športových aktivít študentov.
 
 
 
FB
 
diplom2016
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem