Kontakt

Pedagogická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská cesta 4, 949 74 Nitraearth

 
Sekretariát dekana
tel:
+421 37 6408 218
e-mail:

 
tel:
+421 37 6408 214
I. II.
e-mail: +421 37 6408 217  I. II., externé, RIGO
  +421 37 6408 215 III.
  +421 37 6408 213 DPŠ, rozširujúce