Centrum celoživotného vzdelávania - Kontakt

Obsah článku

Personálne zabezpečenie:

Koordinátor Centra celoživotného vzdelávania PF UKF v Nitre:
 prodekan pre rozvoj, celoživotné vzdelávanie a medzinárodné vzťahy

 

 

 

 

 

 Odborný pracovník: 

istokovicova

 referent pre atestačné konania a programy kontinuálneho vzdelávania,
 referent pre ďalšie vzdelávanie
    - Doplňujúce pedagogické štúdium,
    - Rozširujúce štúdiá