Deň otvorených...

Deň otvorených dverí prebieha na všetkých fakultách Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre aj na Pedagogickej fakulte.
Záujemcovia o štúdium sa touto formou môžu oboznámiť so systémom výučby na jednotlivých fakultách a pozrieť si výučbové, výskumné, technologické a knižničné priestory fakúlt spojené s odborným výkladom. Okrem informácií o študijných programoch a podmienkach prijímacieho konania a dôležitých termínoch, sa dozvedia aké sú možnosti semestrálneho študijného pobytu študentov v zahraničí, o spolupráci katedier s domácimi a zahraničnými inštitúciami, o uplatnení absolventov študijných programov.
 
Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská cesta 4 - google mapa
Autobusy MHD
od železničnej a autobusovej stanice č.1,č.2
z centra mesta - č.1,č.2,č.9 
vystúp na zastávke Amfiteáter
lístok u vodiča autobusu (študent jazda 0,40 € , celodňový 2,-€))
Taxi (študenti jazda od 2,- € celá Nitra)

Facebook

Ďalšie informácie ku dňu otvorených na UKF