Deň otvorených dverí 21.11.2019

katedry

PROGRAMU DŇA OTVORENÝCH DVERÍ NA PEDAGOGICKEJ FAKULTE

UNIVERZITY KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE

 

Termín:                       21.11.2019

Miesto konania:          Budova Pedagogickej fakulty UKF v Nitre, Dražovská cesta 4, Nitra

                                   

Kontaktné údaje:        Pedagogická fakulta Univerzita Konštantína Filozofa v  Nitre
Dražovská cesta 4, 949 01 Nitra                  

web: www.pf.ukf.sk

e-mail:

 

 

HLAVNÝ PROGRAM

8:30 – 9:00                 Otvorenie a privítanie záujemcov a uchádzačov o štúdium dekanom PF                            UKF v Nitre

Krátka prezentácia možností štúdia na Pedagogickej fakulty UKF v Nitre Učebňa D-1( prízemie)

9:00 - 14:00               Prezentácia aktivít jednotlivých katedier a možnosť uchádzačov priamo                           nahliadnuť do vyučovacieho procesu

                                   Priestory jednotlivých katedier

10:30 – 11:30             Diskusia zástupcov jednotlivých katedier a študentov fakulty so záujemcami o štúdium

                                   Dražovská cesta 4, foyer – (prízemie)

 

 

SPRIEVODNÉ AKCIE POČAS DŇA OTVORENÝCH DVERÍ

 

KATEDRA HUDBY

KATEDRA LINVODIDAKTIKY A INTERKULTÚRNYCH ŠTÚDIÍ

KATEDRA PEDAGOGIKY

KATEDRA PEDAGOGICKEJ A ŠKOLSKEJ PSYCHOLÓGIE

KATEDRA TECHNIKY A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

KATEDRA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU

KATEDRA VÝTVARNEJ TVORBY A VÝCHOVY

CENTRUM PODPORY ŠTÚDIA ŠTUDENTOV SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI

 

Kontakt na študijné oddelenie:

+421 37 6408 214             ,

+421 37 6408 217             ,

 

Pozvánka

fb