Jazz Passion / Džezové pašie

Kategória:
Verejné
Predchádzajúci dátum:
12. apríl 2017 17:00
Príloha

                                  Plagát

Džezové pašie ako zavŕšenie predveľkonočného obdobia
Slovenskí umelci premiérujú výnimočné scénické oratórium

Po úspešnom uvedení sakrálnej kompozície Missa in Jazz od Petra Schindlera naštudovali mladí umelci z Katedry hudby Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre slovenskú premiéru Džezových pašií od amerických autorov – Davida Abrahamsona, Andyho Tecsona, Bobbyho Lewisa a Bobbyho Schiffa (hudobné naštudovanie Marek Štrbák, choreografia Elena Zahoráková, réžia Pavol Smolík). Dielo, ktorého producentom je občianske združenie Konfrontácie v spolupráci s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre a Nitrianskym samosprávnym krajom, uvedú v týždni pred Veľkou nocou spolu štyri razy. Prvé (koncertné) predvedenie sa uskutoční v sobotu 8. apríla o 20.30 h v Kostole Nanebovzatia Panny Márie na Kalvárii v Nitre. O deň neskôr, na Kvetnú nedeľu 9. apríla, zavíta o 17.00 h – už v scénickom predvedení – do Univerzitného pastoračného centra sv. J. Freinademetza vo Vysokoškolskom meste Ľ. Štúra v bratislavskej Mlynskej doline. Nasledujúce dve predvedenia sa odohrajú v Koncertnej sále Župného domu v Nitre – prvé z nich sa bude konať v utorok 11. apríla o 17.00 h za prítomnosti autorov Andyho Tecsona a Bobbyho Schiffa a ich kolegu Kena Jandesa (Bobby Schiff v nasledujúci deň povedie na Katedre hudby PF UKF v Nitre aj workshop džezovej klavírnej improvizácie). Posledné predstavenie sa uskutoční v stredu 12. apríla o 17.00 h taktiež v Koncertnej sále Župného domu. Interpretmi na tomto slávnostnom večere budú popri mladých umelcoch z Katedry hudby aj títo traja vzácni hostia z Chicaga. Projekt, na ktorom participuje sedemdesiat slovenských hudobníkov, spevákov a tanečníkov, je významným príspevkom k nášmu kultúrnemu životu.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, Nadácia Tatra banka a Mesto Nitra.

 
 

Všetky termíny:

  • 12. apríl 2017 17:00
  • 11. apríl 2017 17:00
  • 9. apríl 2017 17:00
  • 8. apríl 2017 20:30
 

Powered by iCagenda