Verejná obhajoba dizertačnej práce

Kategória:
Verejné
Dátum:
30. august 2016 12:30 - 15:30

Pedagogická fakulta UKF v Nitre oznamuje konanie verejnej obhajoby dizertačnej práce:


Študijný odbor : študijný program
1.1.10 Odborová didaktika : didaktika anglického jazyka a literatúry
Miesto konania: Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií, miestnosť 221, Pedagogická fakulta UKF v Nitre, Dražovská cesta 4, Nitra
Dátum a čas konania obhajoby: 30. augusta 2016 o 12:30 h
Mgr. Juraj Datko
„Potentials of Using Social Media in TEFL“


S dizertačnou prácou doktoranda sa môžete oboznámiť na Oddelení pre vedu a výskum Pedagogickej fakulty UKF v Nitre, Dražovská cesta 4, Nitra.

 
 

Všetky termíny:

  • 30. august 2016 12:30 - 15:30
 

Powered by iCagenda