Verejné obhajoby dizertačných prác

Kategória:
Verejné
Dátum:
23. august 2016 10:00 - 15:30

Pedagogická fakulta UKF v Nitre oznamuje konanie verejnej obhajoby dizertačných prác:

Študijný odbor : študijný program
1.1.10 Odborová didaktika : didaktika anglického jazyka a literatúry
Miesto konania: Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií, miestnosť 221, Pedagogická fakulta UKF v Nitre, Dražovská cesta 4, Nitra
Dátum a čas konania obhajoby: 23. augusta 2016 o 10.00 h
Mgr. Jana Puschenreiterová
„Pitfalls and Potentials of Technologies in English Language Education“

Študijný odbor : študijný program
1.1.10 Odborová didaktika : didaktika anglického jazyka a literatúry
Miesto konania: Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií, miestnosť 221, Pedagogická fakulta UKF v Nitre, Dražovská cesta 4, Nitra
Dátum a čas konania obhajoby: 23. augusta 2016 o 12.00 h
Mgr. Juraj Datko
„Potentials of Using Social Media in TEFL“

Študijný odbor : študijný program
1.1.10 Odborová didaktika : didaktika anglického jazyka a literatúry
Miesto konania: Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií, miestnosť 221, Pedagogická fakulta UKF v Nitre, Dražovská cesta 4, Nitra
Dátum a čas konania obhajoby: 23. augusta 2016 o 14.00 h
Mgr. Michal Bodorík
„Pronunciation Difficulties in Slovak Learners´ Oral Production in English“

S dizertačnými prácami doktorandov sa môžete oboznámiť na Oddelení pre vedu a výskum Pedagogickej fakulty UKF v Nitre, Dražovská cesta 4, Nitra.

 
 

Všetky termíny:

  • 23. august 2016 10:00 - 15:30
 

Powered by iCagenda