Verejné obhajoby dizertačných prác

Kategória:
Verejné
Dátum:
7. júl 2016 09:00 - 15:00

Pedagogická fakulta UKF v Nitre oznamuje konanie verejnej obhajoby dizertačných prác:  

Študijný odbor : študijný program
1.1.10 Odborová didaktika : pedagogika hudobného a hudobno-dramatického umenia
Miesto konania: Katedra hudby, Pavilón hudby, miestnosť č. G 102, Pedagogická fakulta UKF v Nitre, Dražovská cesta 4, Nitra

Dátum a čas konania obhajoby: 7. júla 2016 o 09:00 h
Mgr. Soňa Dobrocká
„Ideológia ako kurikulárny problém hudobnej výchovy na Slovensku v rokoch 1918 až 1945“

autoreferát

Dátum a čas konania obhajoby: 7. júla 2016 o 11:00 h
Mgr. art., MgA.  Daniela Evjáková
„Využitie režijných postupov a prostriedkov pri tvorbe študentskej hudobno-dramatickej  inscenácie“                                      

autoreferát

Študijný odbor : študijný program
1.1.10 Odborová didaktika : didaktika hudby
Miesto konania: Katedra hudby, Pavilón hudby, miestnosť č. G 102, Pedagogická fakulta UKF v Nitre, Dražovská cesta 4, Nitra

Dátum a čas konania obhajoby: 7. júla 2016 o 13:30 h
ThDr. Jana Bosáková
„Hudba v evanjelickom školstve na Slovensku“                    

autoreferát


S dizertačnými prácami doktorandiek sa môžete oboznámiť na Oddelení pre vedu a výskum Pedagogickej fakulty UKF v Nitre, Dražovská cesta 4, Nitra.

 
 

Všetky termíny:

  • 7. júl 2016 09:00 - 15:00
 

Powered by iCagenda