Obhajoby dizertačných prác

Kategória:
Verejné
Dátum:
7. júl 2022 08:30 - 14:00
Oznamujeme Vám, že na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Dražovská 4, Nitra, sa uskutočnia verejné obhajoby dizertačných prác doktorandov Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre:
 
Dátum a čas:                           7. júla 2022 o 10:15 hod.
Miesto konania:                       Pedagogická fakulta UKF v Nitre, Katedra techniky a informačných technológií, miestnosť 112, PF UKF v Nitre, Dražovská 4, Nitra
Študijný program a odbor:       didaktika technických predmetov, učiteľstvo a pedagogické vedy    
Doktorand:                              Zbigniew MAŁODOBRY, externá forma štúdia
Obhajoba dizertačnej práce:
Vývoj učebných osnov predmetu technika na základných školách
Školiteľ:                                  doc. PaedDr. Jana Depešová, PhD. – PF UKF Nitra
Školiteľ – špecialista:               prof. dr hab. Henryk Noga, profesor UP – UP im KEN Kraków
 
Dátum a čas:                           7. júla 2022 o 12:30 hod.
Miesto konania:                       Pedagogická fakulta UKF v Nitre, Katedra techniky a informačných technológií, miestnosť 112, PF UKF v Nitre, Dražovská 4, Nitra
Študijný program a odbor:      didaktika technických predmetov, učiteľstvo a pedagogické vedy    
Doktorand:                              Ing. Jana BILČÍKOVÁ, denná forma štúdia
Obhajoba dizertačnej práce:
Hodnotenie  vzdelávacích programov z oblasti životného prostredia a bezpečnosti práce
Školiteľ:                                  doc. Ing. Ivana TUREKOVÁ, PhD., MBA – PF UKF Nitra
 
 

Všetky termíny:

  • 7. júl 2022 08:30 - 14:00
 

Powered by iCagenda