Obhajoby dizertačných prác

Kategória:
Verejné
Dátum:
4. júl 2022 09:00 - 12:00
Oznamujeme Vám, že na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Dražovská 4, Nitra, sa uskutočnia verejné obhajoby dizertačných prác doktorandov Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre:
 
Dátum a čas:                           4. júla 2022 o 09:00 hod.
Miesto konania:                       Pedagogická fakulta UKF v Nitre, Katedra pedagogiky, miestnosť 307, Dražovská cesta 4, Nitra
Študijný program, odbor:         andragogika, učiteľstvo a pedagogické vedy
Doktorand:                              PaedDr. Lenka FLIKINGEROVÁ, externá forma štúdia 
Obhajoba dizertačnej práce:   
Diverzita v podnikovom vzdelávaní
Školiteľ:                                  prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc. – PF UKF Nitra
Školiteľ – špecialista:               PhDr. Miroslava Tokovská, PhD. – Kristiana University College, Oslo, Norway
 
Dátum a čas:                           4. júla 2022 o 10:30 hod.
Miesto konania:                       Pedagogická fakulta UKF v Nitre, Katedra pedagogiky, miestnosť 307, Dražovská cesta 4, Nitra
Študijný program, odbor:         andragogika, učiteľstvo a pedagogické vedy
Doktorand:                              Mgr. Michal KORICINA, denná forma štúdia 
Obhajoba dizertačnej práce: 
Voľný čas starších dospelých a možnosti jeho edukačného využitia
Školiteľ:                                  prof. PaedDr. Ctibor Határ, PhD. – PF UKF Nitra
 
 
 

Všetky termíny:

  • 4. júl 2022 09:00 - 12:00
 

Powered by iCagenda