Obhajoba dizertačnej práce

Kategória:
Verejné
Dátum:
17. august 2020 10:30 - 13:00
Oznamujeme Vám, že na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Dražovská cesta 4, Nitra, sa uskutočnia verejné obhajoby dizertačných prác doktorandov Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre:
 
 
Dátum a čas:                      17. augusta 2020 o 10:30 hod.
Miesto konania:
Pedagogická fakulta UKF v Nitre, zasadacia miestnosť dekana, Dražovská cesta 4, Nitra
Študijný program a odbor:
športová edukológia, vedy o športe
Doktorand: PaedDr. Matej SPIŠIAK, externá forma štúdia
Téma dizertačnej práce:
Účinnosť tréningového zaťaženia na športový výkon v atletickej chôdzi u reprezentanta Slovenskej republiky
Školiteľ: doc. PaedDr. Jaroslav Broďáni, PhD. – PF UKF Nitra
 
 

Všetky termíny:

  • 17. august 2020 10:30 - 13:00
 

Powered by iCagenda