Obhajoby dizertačných prác

Kategória:
Verejné
Dátum:
20. august 2020 13:00 - 17:00
Oznamujeme Vám, že na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Dražovská cesta 4, Nitra, sa uskutočnia verejné obhajoby dizertačných prác doktorandov Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre:
 
Dátum a čas:                     20. augusta 2020 o 13:00 hod.
Miesto konania:
Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií, miestnosť č. 221, PF  UKF v Nitre, Dražovská cesta 4, Nitra
Študijný program a odbor:
didaktika anglického jazyka a literatúry, učiteľstvo a pedagogické vedy
Doktorand:Elwíra Elźbieta LEWANDOWSKA, externá forma štúdia
Názov dizertačnej práce:
Enhancing Communicative Competence of EFL Learners through Teaching ELF
Školiteľ: prof. PhDr. Eva Malá, CSc. – PF OU Ostrava
 
Dátum a čas:                      20. augusta 2020 o 15:00 hod.
Miesto konania: Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií, miestnosť č. 221, PF  UKF v Nitre, Dražovská cesta 4, Nitra
Študijný program a odbor:
didaktika anglického jazyka a literatúry, učiteľstvo a pedagogické vedy
Doktorand: Mgr. Gabriela MIKULOVÁ, externá forma štúdia
Názov dizertačnej práce:
Speaking Anxiety of Slovak In-Service Teachers of English
Školiteľ:prof. PaedDr. Zdena Kráľová, PhD. – PF UKF Nitra
 
 
 

Všetky termíny:

  • 20. august 2020 13:00 - 17:00
 

Powered by iCagenda